Bildsamlingen

Riksantikvarieämbetet har stora bildsamlingar med cirka 4 miljoner bilder. Av dessa finns drygt 200 000 sökbara i vår bilddatabas Kulturmiljöbild.

Bilderna i samlingarna speglar kulturmiljöarbetet under cirka 150 år och sträcker sig över alla svenska landskap. Motiven är kulturobjekt, fornminnen, kyrkor, profana byggnader, stadsmiljöer, industriminnen, världsarv, flygbilder och mycket annat. Det finns också bilder från utlandet. De flesta av fotografierna är tagna i samband med olika projekt inom Riksantikvarieämbetets verksamhetsområden.

I samlingarna finner du allt från svartvita fotografier tagna vid 1800-talets slut till nutida digitalt fotograferade färgbilder, liksom teckningar och andra avbildningar.

Ett urval av våra äldre fotografiska samlingar finns representerade på Flickr Commons.

Bildbeställning

Bilder som finns i Kulturmiljöbild kan du beställa direkt i bilddatabasen.

Bilder som inte är digitaliserade hanterar vi på samma sätt som arkivmaterial. Du gör din beställning direkt till arkivet.

Vi levererar redigerade bildfiler efter önskemål för både webb och tryck, men även färdiga utskrifter. Pris per framtagen bild kostar från 125 kr + moms. Har du frågor om format, upplösning m.m. kontakta bildservice.

Beställa fram till läsesal

Du kan också studera bildsamlingarna på plats i vår läsesal. Gör beställningen hos arkivet.

Du kan läsa mer om hur du söker och beställer originalmaterial under sidorna Arkiv – söka och Arkiv – beställa.