Om oss

Besök oss

Vi har öppet för alla och finns på Storgatan 41, Östra stallet, i Stockholm. Närmaste T-banestationer är Östermalmstorg och Karlaplan. I våra lokaler finns studieplatser, grupprum, fri wifi och möjlighet till kopiering och skanning. Vid entrén finns kapprum med låsbara skåp och en kaffeautomat. Beställ gärna fram material innan du kommer hit eftersom en stor del av våra samlingar förvaras i magasin. Vårt filialbibliotek med numismatisk litteratur ligger i Kungl. Myntkabinettets lokaler på Slottsbacken 6.

Riksantikvarieämbetets arkiv, av tradition kallat Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA)

ATA är Sveriges viktigasteinformationskälla för alla som är intresserade av svensk arkeologi, konsthistoria och byggnadshistoria. Till oss vänder sig professionella på länsstyrelser och länsmuseer, forskare, studenter, och privatforskare.

Arkivsamlingarna

Vårt arkiv speglar myndighetens och dess föregångares verksamhet från 1600-talet och fram till i dag. Eftersom Riksantikvarieämbetet tidigare innefattat flera andra verksamheter, finns även deras arkiv här. Främst gäller det nuvarande Statens historiska museer (till och med 1997) och Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (till och med 1975).

Ämbetsarkiven

ATA består av sex ämbetsarkiv och här ingår t.ex. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens arkiv, 1753-1975. Ämbetsarkiven består av skrivelser, ritningar och fotografier, som rör byggnader, fasta fornlämningar eller kulturmiljöer. Den största och mest efterfrågade serien i ämbetsarkiven är den topografiska serien som är ordnad efter landskap och stad/socken och by/plats.

Enskilda arkiv

Vi förvarar också mer än 200 enskilda arkiv. Det är material från privata arkivbildare, framför allt personer men även föreningar. Personerna har på ett eller annat sätt haft anknytning till verksamheter kring kulturarvet. Samlingarna är av varierad storlek och karaktär och innehåller ofta material kring arbete och forskning, men här finns också handlingar och foton av mer privat karaktär.

Fotografier, ritningar, akvareller och teckningar

Arkivets fotografisamling består av ca 4 miljoner bilder som speglar arbetet inom kulturmiljövården och den antikvariska verksamheten sedan slutet av 1800-talet fram till nutid. En stor del av bilderna är ordnade efter ämnen, som t.ex. kyrkor och fornlämningar, och topografiskt efter landskap, stad och socken. Det finns också bildarkiv efter enskilda fotografer som Carl Curman, Carl Gustaf Rosenberg och Mårten Sjöbeck. Drygt 200.000 fotografier finns skannade och sökbara via myndighetens bilddatabas, Kulturmiljöbild. Ett urval av våra äldre fotografiska samlingar finns dessutom representerade i Flickr Commons.

Kart- och ritningssamlingen består av cirka 300,000 planer och kartor över fasta fornlämningar samt ritningar över kyrkobyggnader och andra byggnader med vilka Riksantikvarieämbetet haft befattning. Den har byggts upp sedan början av 1800-talet och innehåller även material som samlats från olika håll, t. ex. som gåvor eller köp. Drygt 150.000 ritningar finns sökbara via Ritningsregistret.

ATA innehåller även en handteckningssamling om ca 6000 akvareller och svartvita teckningar av kulturmiljöer och museiföremål.

 

Att referera till material från ATA

Är det så att du har använt material från Riksantikvarieämbetets arkiv när du har skrivit en uppsats, avhandling, rapport, etc?

Den här vägledningen är tänkt att användas som en hjälp till att skriva referenser när arkivmaterial från Riksantikvarieämbetets arkiv (även kallat Antikvarisk-topografiska arkivet, ATA) har använts som källa.

Att referera till material från Riksantikvarieämbetets arkiv 20170207_1