Frågor och svar

Vad har ni för öppettider?

Just nu begränsade öppettider med anledning av coronaviruset!

Frågor och svar rörande biblioteket

Hur kontaktar jag biblioteket?

Du kan ringa oss under våra telefontider måndag-fredag kl 12:00 – 15:00, telefonnummer 08-5191 83 80 eller skicka en e-post till biblioteket@raa.se

Får man låna hem era böcker?

Lånetiden är 30 dagar för de flesta böcker men 14 dagar för viss kurslitteratur. Litteratur tryckt före 1920, referenslitteratur och folianter (böcker i stort format) får du inte låna hem.

Hur blir jag låntagare?

Kontakta biblioteket för att få mer information. När du kommer till biblioteket får du fylla i ett låneavtal i expeditionen. Ta med legitimation. Bibliotekets lånebestämmelser hittar du här.

Hur beställer jag fram tidskrifter och artiklar?

De sju senaste årgångarna av tidskrifter och årsböcker står framme i bibliotekets tidskriftsamling och behöver därför inte beställas fram. Äldre tidskrifter årsböcker och artiklar beställer du genom att fylla i en blankett på biblioteket eller genom att skicka en e-post till bibl@raa.se. Tidskrifter och årsböcker får du inte låna hem.

Hur hittar jag arkeologirapporter?

För närvarande innehåller Forndok alla rapporter från Riksantikvarieämbetes arkeologiska uppdragsverksamhet (UV) för åren 2000-2012. Publikationerna kan hittas under objekttypen ”Arkeologiska publikationer länsstyrelsens uppdrag”.

När kan jag hämta böckerna som jag har beställt?

Böcker hämtas från magasin klockan 9.30, 12.30 och 14.30. Framtagningen tar vanligtvis en timme men kan ibland ta längre tid. Obs! På grund av pandemin kan rutinerna för beställning vara ändrade. Se Öppettider och framtagning för aktuell information.

Hur gör jag för att låna om?

Du kan själv förlänga lånetiden i Vitalis under fliken mina lån eller ringa eller e-posta oss så förlänger vi lånen till dig.

Kan man återlämna böcker när biblioteket är stängt?

Vi vill helst att du lämnar tillbaka böckerna i biblioteket under våra öppettider.
När biblioteket är stängt kan du återlämna böcker hos vakten i ”Stora huset”, på Storgatan 41.(Vakten har öppet: måndag–fredag: 7:00–17:30, lördag–söndag, helgdag: 9:00–17:30) Vänligen lämna inte böckerna i Stora husets brevinkast, då riskerar de att skadas.

Hur ska jag gå tillväga om  jag vill skänka böcker till biblioteket?

Biblioteket tar emot gåvor efter behov och i linje med sin förvärvspolicy. Kontakta dock alltid biblioteket i förväg, och kontrollera också gärna först i vår katalog Vitalis om materialet redan finns på biblioteket. Vi förbehåller oss alltid rätten att fritt förfoga över mottagna gåvor.

Tar biblioteket emot arkeologiska rapporter?

Biblioteket tar gärna emot arkeologiska rapporter som omfattar mer än 150 sidor.

 

Frågor och svar rörande arkivet

Hur kontaktar jag arkivet?

Du kan ringa till oss tisdag-fredag kl 10:00-12:00, telefonnummer 08-5191 80 50 men det är enklast att kontakta oss på e-post: ata@raa.se. Om du vill beställa handlingar använd beställningsformuläret.

Får jag låna hem arkivmaterial?

Nej, du får sitta i läsesalen och gå igenom det material du beställt fram.

Får jag fotografera eller ta kopior av arkivhandlingar?

Du får fotografera eller skanna arkivmaterialet. Du får dock inte kopiera arkivhandlingar i kopiatorn. Var och en ansvarar själv för att följa gällande upphovrättslag. Du får själv kontakta upphovsrättsinnehavaren för att se om du har rätt att använda materialet.

Kostar det att få kopior av arkivhandlingar?

Är du på plats i läsesalen kan du skanna arkivhandlingar i arkivets bokskanner kostnadsfritt. Utförs skanningen av arkivets personal tar vi ut kostnad för kopior utifrån Avgiftsförordningen (1992:191), 16§. Alla prisuppgifter är inklusive moms. Kostnaden för kopior är 50 kronor för den tionde sidan och därefter 2 kronor per sida. Alltså är sida 1-9 kostnadsfria.

Handläggningstider

En beställning behandlas normalt inom fem arbetsdagar. Om det är stora eller svåra beställningar kan det ta längre tid, vi meddelar då dig. Vårt uppdrag är att hantera alla ärenden effektivt och rättssäkert. Om det saknas underlag i ditt ärende måste vi be dig komplettera och då kan det ta längre tid. Du kan snabba på ditt ärende genom att från början försöka beskriva din fråga tydligt och förklara vilken handling eller uppgift du söker.

Hur söker jag i arkivet?

Många av våra förteckningar finns sökbara via Nationella arkivdatabasen, NAD men kan också sökas i förteckningspärmarna i arkivexpeditionen.

Måste jag boka tid för besök på arkivet?

Nej, men om du kan, förbeställ gärna ditt arkivmaterial ett par dagar innan du besöker oss, så att det är framtaget när du besöker oss. Obs! På grund av pandemin kan rutinerna för beställning vara ändrade. Se Öppettider och framtagning för aktuell information.

Beställ handlingar med hjälp av arkivets beställningsformulär.

 

.