Två kvinnor läser vid ett bord Foto: ( CC BY)

Gruppbesök

Om du vill besöka Antikvariska-topografiska arkivet och Vitterhetsakademins bibliotek med en grupp kan du boka ett studiebesök eller undervisningstillfälle.

Vi tar inte ut någon avgift för gruppbesök.

Kontakta

Anna Rode, arkivarie, anna.rode@raa.se
Eva Tranaeus, bibliotekarie, eva.tranaeus@raa.se