Om oss – inför ditt besök på biblioteket

Vi har öppet för alla och finns på Storgatan 43, Östra stallet, i Stockholm. Våra öppettider under  juni- augusti är tisdag till fredag klockan 9.00-15.00.

Beställ gärna material i vår bibliotekskatalog eller via e-post innan du kommer hit eftersom en stor del av våra samlingar förvaras i magasin.I biblioteket erbjuds informationsstöd, studieplatser, grupprum, fri wifi och möjlighet till kopiering och skanning. Vid entrén finns kapprum med låsbara skåp och en kaffeautomat.

Vitterhetsakademiens bibliotek

Bibliotekets huvudsakliga ämnesområden är arkeologi, medeltidens konst- och byggnadshistoria, kulturmiljövård, museologi och numismatik. Du söker i våra samlingar i katalogerna Vitalis, Katalog-1974 och Rosenhaneplanscher. Som låntagare har du tillgång till en stor mängd elektroniska resurser.

Vitterhetsakademiens bibliotek ingår i myndigheten Riksantikvarieämbetet och är ett offentligt vetenskapligt specialbibliotek. Namnet Vitterhetsakademiens bibliotek kommer av att Riksantikvarieämbetet och Vitterhetsakademien hörde ihop fram till 1975.

Biblioteket förvaltas idag av Riksantikvarieämbetet och våra samlingar tillhör både Riksantikvarieämbetet och Vitterhetsakademien.

Numismatiska biblioteket flyttar

Kungl. Myntkabinettet flyttar från Slottsbacken 6. Från och med den 8 april är det inte längre möjligt att beställa fram och låna material ur det numismatiska biblioteket.

Bibliotekets numismatiska samling ska tillsammans med Kungl. Myntkabinettet flytta från Slottsbacken. De böcker som är utlånade när biblioteket stänger kommer att få förlängd lånetid fram till den 17 september. Då beräknar vi ha hela samlingen på plats i Myntkabinettets nya lokaler på Narvavägen och låneverksamheten kan återupptas. Kontakta biblioteket om du har frågor kring bibliotekets flytt.

Tumba bruksmuseums bibliotek

På Tumba bruksmuseum, i Botkyrka kommun, finns en samling litteratur om papprets historia, pappers- och sedeltillverkning, tryckerihistoria och historia om Tumba bruk. Böckerna där kan inte lånas hem men de går att läsa på plats i Tumba bruksmuseum.

Boksamlingen vid Medelhavsmuseet

Boksamlingen inom klassisk arkeologi, antikens historia, islamisk konst och egyptologi finns att låna på Medelhavsmuseets bibliotek.

Specialsamlingar

Biblioteket har också flera äldre specialsamlingar. Den numismatiska samling innehåller litteratur som handlar om mynt och medaljer från hela världen, men tyngdpunkten är lagd på Europa. Här finns det mesta som skrivits inom svensk numismatik. Biblioteket har även litteratur om svenska banker och svensk ekonomisk historia. De äldsta böckerna i samlingen är från 1500-talet och bland rariteterna finns också en specialsamling, Lovisa Ulrikas numismatiska boksamling.

Andra större samlingar är Schering Rosenhanes bibliotek och Hildebrandssamlingen.
Saknade böcker i bibliotekets samlingar

Drottningholms slott. Akvarellerad konturetsning av Martin Rudolf Heland efter Elias Martin.

Drottningholms slott. Akvarellerad konturetsning av Martin Rudolf Heland efter Elias Martin. Foto: Jan Eve Olsson.