Beställ arkiv – digitala kopior

Det mest använda arkivmaterialet hos Antikvarisk-topografiska arkivet är organiserat efter geografi. Handlingarna (arkivmaterial, dokument och fotografier) är ordnade topografiskt efter landskap, socken och plats. Utöver detta finns arkiv efter Riksantikvarieämbetets verksamhet ordnade efter organisatorisk uppdelning och arkiv efter personer (enskilda arkiv).

Beställ topografiskt ordnade arkiv

Om du vill veta vad som har hänt på en plats angående arkeologiska fynd och utgrävningar, restaureringar och ombyggnationer av kyrkor och statliga byggnadsminnen, m.m., från 1800-talet fram till idag, då ska du beställa material ur den s.k. topografiska serien. Här samlas skriftliga handlingar ordnade efter landskap och socken/stad. Utöver detta finns fotografier som också är ordnade efter geografi i en äldre och en yngre fotografisamling. Ritningar finns också men ligger i en separat ritningssamling, sökbart från Ritningsregistret.

Det finns även handlingar som allmänt handlar om landskapet eller socknen sorterade efter år. Här finns information som handlar om flera olika socknar (landskapet allmänt) respektive flera olika platser i en och samma socken (socken allmänt).

Den topografiska serien växer hela tiden och vi sorterar in de nya handlingarna löpande. Om du önskar kopior från yngre material, från cirka 2013 och framåt, får du gärna ange detta i beställningen. Eftersom detta material till stor del är osorterat tar det också längre tid för oss att leta i det.

Uppgifter som behövs för beställning:

 • Landskap
 • Socken/stad
 • Stadsdel (endast Stockholm, Göteborg och Malmö)
 • Fastighet / lokal / kvarter (ange om du vill se landskap eller socken allmänt)
 • Kyrka, profan byggnad eller fornlämning
 • Ritningar –  ritningsnummer och placering (sök i Ritningsregistret).
 • Arkiv, tidningsurklipp, äldre fotografier eller nyare fotografier (material som du vill beställa fram)

Uppgifter som behövs vid beställning av digitala kopior:

 • Godkänna kostnader för kopiering eller be om prisuppgift
 • Leveransmetod (filöverföringstjänst / USB / pappersutskrift)
 • Leveransadress

Uppgifter som kan underlätta beställningen:

 • Tidsperiod (exempelvis 1910-1930)
 • Om du söker ett specifikt ärende ange diarienumret.

Läs mer

Om du vill veta mer om vad den topografiska serien är för något kan du läsa mer under Om arkiv och bibliotek.

Beställ topografiska serien – e-post till ata@raa.se

 

Beställ övrigt arkivmaterial

Om du vill veta något som rör Riksantikvarieämbetets verksamhet, en speciell person eller fråga, då ska du beställa material från myndighetsarkiven eller inlämnade personarkiv. I Riksantikvarieämbetets myndighetshandlingar förvaras material som skapats eller lämnats in till myndigheten. och material som inlämnats till arkivet.

Arkivförteckningar för många av våra arkiv finns tillgängliga via NAD (Nationell arkivdatabas). Där kan du söka för att få hjälp att fylla i nedanstående uppgifter. Arkivförteckningarna finns också tillgängliga i läsesalen.

Uppgifter som hjälper till vid beställning:

 • Beskriv din fråga eller den dokumentation du söker.
 • Verksamheten, avdelningen eller personen som frågan handlar om.
 • Tidsperiod (exempelvis 1910-1930)
 • Om du söker ett specifikt ärende ange diarienumret.

Uppgifter som behövs vid beställning av digitala kopior:

 • Godkänna kostnader för kopiering eller be om prisuppgift
 • Leveransmetod (filöverföringstjänst / USB / pappersutskrift)
 • Leveransadress

Uppgifterna som kan underlätta från arkivförteckningar:

 • Depå / referenskod (Ämbetsarkiv 1-3 förkortas ARK1-3. Enskilda arkiv förkortas ENSK. Kulturhistoriska byrån förkortas KBYR)
 • Arkiv
 • Serie
 • Volym

Läs mer

Om du vill veta mer om personarkiv och Riksantikvarieämbetets arkiv kan du läsa mer under Om arkiv och bibliotek.

Beställ övrigt arkivmaterial – e-post till ata@raa.se

 

Handläggningstider

Vi behandlar beställningarna så fort vi kan. Vårt uppdrag är att hantera alla ärenden effektivt och rättssäkert. Saknas underlag i ditt ärende måste vi be dig komplettera och då kan det ta längre tid. Du kan snabba på ditt ärende genom att från början försöka beskriva din fråga tydligt och förklara vilken handling eller uppgift du söker. De kan också innebära minskade kopieringskostnader för dig som beställare. Beroende på omfattningen av frågan kan det innebära olika handläggningstider. En beställning behandlas inom fem arbetsdagar. Om det är stora eller svåra beställningar kan det ta längre tid, vi meddelar då dig.

Läs mer om hur Riksantikvarieämbetet hanterar personuppgifter: Information om hur Riksantikvarieämbetet behandlar personuppgifter.

Avgifter och kopiering

När du beställer digitala kopior måste du godkänna kostnaden för att vi ska kunna digitalisera handlingarna. Vi tar ut kostnader utifrån Avgiftsförordningen (1992:191), 16§ gäller när du beställer kopior på distans, både digitala eller kopior på papper. Alla prisuppgifter är inklusive moms.

Handlingar som skickas med e-post
Digitala kopior kostar 50 kronor från och med den tionde sidan, därefter 2 kronor per sida.

Handlingar som skickas med brev.
Papperskopior kostar 50 kronor från och med den tionde sidan, därefter 2 kronor per sida.

Digitalisering och bildkvalitet

I normala fall digitaliserar och levererar vi digitala kopior i PDF-format. Digitaliseringen sker i upplösningen 150 dpi / ppi och är tänkt för att du ska kunna ta del av informationen. Om du önskar andra filformat, högre bildupplösning eller digitala filer för andra användningsområden såsom högkvalitativt tryck innebär det en annan hantering och ökade digitaliseringskostnader. Läs mer om digitalisering med högre kvalitet på sidan om Beställ fotografier.

Kostnader för digitalisering

Vi tillämpar följande prislista (exkl. moms) för digitalisering av sidor, dokument eller uppslag.

Syfte Kostnad Filformat
Du vill läsa dokumentationen eller se vad den innehåller. Bildkvalitet eller detaljåtergivningen är inte det viktiga. 50 kronor från och med den tionde sidan, därefter 2 kronor per sida. PDF eller JPEG
Du vill använda bilden som illustration som ska tryckas, bearbetas eller för en publicering på webben. Du behöver hög detaljåtergivning. 125 kr per bild, sida eller uppslag. JPEG eller TIFF 

 

Leverans

I dagsläget skickar vi digitala kopior till dig som beställare. Filerna levereras med filöverföringstjänst (WeTransfer/Sprend) där du får en e-post med en länk där bilderna under en begränsad tid kan laddas ner. Det går också att beställa leverans på USB-minne eller papperskopior som då skickas med porto inom Sverige.

Leveranssätt Kostnad
Filöverföringstjänst (WeTransfer / Sprend) Kostnadsfritt
USB-minne med posten 40 kr
Papperskopior med posten Kostnadsfritt

 

 

 

 • Kontaktperson
 • Arkivet – öppet tis, tors, fre 09.00-16.00, ons 09.00-18.00
 • Telefontider tisdag-fredag 10.00-11.00
 • 08-5191 80 50