Beställ ritningar

Kart- och ritningssamlingen består av cirka 300 000 planer, ritningar och kartor över fasta fornlämningar, dokumentation av arkeologiska utgrävningar samt ritningar över kyrkobyggnader och andra byggnader med vilka Riksantikvarieämbetet haft befattning. Samlingen har byggts upp sedan början av 1800-talet och innehåller även material som samlats från olika håll, t. ex. som gåvor eller köp. Ritningar kan också vara förtecknade i det aktuella arkivet och uppgift om dem finns då i egna serier i arkivförteckningen. Vanligtvis förvaras de separat i kart- och ritningssamlingen.

Många ritningar är filmade och behöver då inte beställas fram ur magasinen. Du ser själv i Ritningsregistret om ritningen är filmad. Om du vill beställa fram ritningar behöver du därför göra en sökning i Ritningsregistret för att få fram den information som behövs för att beställa fram aktuell ritning. Notera ritningsnumret för att på plats i våra lokaler på egen hand ta fram filmade ritningskort att titta på/skriva ut från ritningskortläsaren. Är ritningen inte filmad behöver du beställa fram den.

I de fall ritningarna finns registrerade i Ritningsregistret behöver du göra en sökning i registret för att få fram den information som behövs för att beställa fram aktuell ritning. Om ritningarna är ordnade i egna serier kan du se detta i respektive arkivförteckning som finns sökbar i NAD samt i pappersformat i läsesalen.

Uppgifter som behövs för beställning:

Informationen som behövs finns i Ritningsregistret.

 • Objekt/fastighet
 • Socken
 • Landskap
 •  

 • Ritningsnummer (t.ex. 19734757-001 eller Jä 318) – hämtas ur Ritningsregistret
 • Bild- och rullnummer (t ex. Bildnummer: 87 / Rullnr: 90) – om det står filmad [Ja] i Ritningsregistret
 • Placering (t ex. 103:M:5) – om det står filmad [Nej] i Ritningsregistret

Läs mer

Om du vill veta mer om våra samlingar av kartor, ritningar och planer kan du läsa om det under Om arkiv och bibliotek.

 

Sök i Ritningsregistret och sedan beställ ritningar på ata@raa.se

 

Digitalisering och digitala kopior

I och med stora och svåra dimensioner på många ritningar kan det vara svårt för oss att digitalisera delar av beståndet. Det kan medföra ökade kostnader för beställda kopior och långa handläggningstider. Därför ber vi dig att i första hand besöka oss för att ta del av de ritningar som ännu inte är mikrofilmade. Det kan också innebär att vi ibland kommer vara tvungna att neka digitalisering av delar av vårt ritningsbestånd.

 • Kontaktperson
 • Arkivet – öppet tis, tors, fre 09.00-16.00, ons 09.00-18.00
 • Telefontider tisdag-fredag 10.00-11.00
 • 08-5191 80 50