Om oss – inför ditt besök på biblioteket


Biblioteksguide

Vi har öppet för alla och finns på Storgatan 41, Östra stallet, i Stockholm. Våra öppettider under sommaren är tisdag–fredag mellan kl. 09.00 och 15.00, förutom under vecka 29 och 30 när vi har helt stängt!

 Avvikelser från ordinarie öppettider

Den 27 juni bytte Vitterhetsakademiens bibliotek inloggningssystem till de elektroniska resurser vi erbjuder våra registrerade låntagare. Om du tidigare i höstas aktiverade en ny inloggning fortsätter den att gälla. Fram till nu har även den gamla inloggningen (personnummer + lånekortsnummer) fungerat men nu upphör möjligheten att nå elektroniska tidskrifter och böcker den vägen. Oavsett vilken inloggning du har kommer du att få e-post från oss där det tydligt framgår hur det fungerar nu och om du behöver göra något. Har du frågor eller om något krånglar, hör av dig till biblioteket bibl@raa.se.

Beställ gärna material i vår bibliotekskatalog eller via e-post innan du kommer hit eftersom en stor del av våra samlingar förvaras i magasin.

I biblioteket erbjuds informationsstöd, studieplatser, grupprum, fri wifi och möjlighet till kopiering och skanning. Vid entrén finns kapprum med låsbara skåp och en kaffeautomat.

Vårt filialbibliotek med numismatisk litteratur ligger i Kungl. Myntkabinettets lokaler på Slottsbacken 6, öppet efter överenskommelse.

Vitterhetsakademiens bibliotek

Bibliotekets huvudsakliga ämnesområden är arkeologi, medeltidens konst- och byggnadshistoria, kulturmiljövård, museologi och numismatik. Du söker i våra samlingar i katalogerna Vitalis, Katalog-1974 och Rosenhaneplanscher. Som låntagare har du tillgång till en stor mängd elektroniska resurser.

Vitterhetsakademiens bibliotek ingår i myndigheten Riksantikvarieämbetet och är ett offentligt vetenskapligt specialbibliotek. Namnet Vitterhetsakademiens bibliotek kommer av att Riksantikvarieämbetet och Vitterhetsakademien hörde ihop fram till 1975.

Biblioteket förvaltas idag av Riksantikvarieämbetet och våra samlingar tillhör både Riksantikvarieämbetet och Vitterhetsakademien.

Numismatiska biblioteket

Numismatiska biblioteket är en filial till Vitterhetsakademiens bibliotek som finns i Kungliga Myntkabinettets lokaler. Samlingen innehåller litteratur som handlar om mynt och medaljer från hela världen, men tyngdpunkten är lagd på Europa. Här finns det mesta som skrivits inom svensk numismatik. Biblioteket har även litteratur om svenska banker och svensk ekonomisk historia.

De äldsta böckerna i samlingen är från 1500-talet och bland rariteterna finns också en specialsamling, Lovisa Ulrikas numismatiska boksamling.

Tumba bruksmuseums bibliotek

På Tumba bruksmuseum, i Botkyrka kommun, finns en samling litteratur om papprets historia, pappers- och sedeltillverkning, tryckerihistoria och historia om Tumba bruk. Böckerna där kan inte lånas hem men de går att läsa på plats i Tumba bruksmuseum.

Boksamlingen vid Medelhavsmuseet

Boksamlingen inom klassisk arkeologi, antikens historia, islamisk konst och egyptologi finns att låna på Medelhavsmuseets bibliotek.

Specialsamlingar

Biblioteket har också flera äldre specialsamlingar. Bland de större är Schering Rosenhanes bibliotek och Hildebrandssamlingen.

Drottningholms slott. Akvarellerad konturetsning av Martin Rudolf Heland efter Elias Martin.

Drottningholms slott. Akvarellerad konturetsning av Martin Rudolf Heland efter Elias Martin. Foto: Jan Eve Olsson.

 

  • Kontaktperson
  • Biblioteket, öppet tisd-fred 09.00-15.00.OBS! Stängt v. 29 och 30
  • Leveransadress för paket: Storgatan 41, 114 55 Stockholm.
  • 08-5191 83 80