Söka

Sök information i bibliotekets kataloger och databaser

Vitalis– tryckta böcker och tidskrifter
Primo– elektroniska artiklar och böcker
Katalog-1974 – bibliotekets gamla katalog
Rosenhaneplanscher – katalog över topografiska planscher
DiVA – här hittar du Riksantikvarieämbetets publikationer

Om bibliotekets kataloger

I bibliotekets katalog Vitalis hittar du tryckta böcker, tidskrifter, artiklar och även e-tidskrifter. Vill du veta mer om hur man beställer fram olika typer av material går du till sidan Låna.

Katalog-1974 är en inskannad version av bibliotekets gamla lappkatalog. Här hittar du litteratur tryckt före 1975. Börja alltid med att söka i Vitalis eftersom den även innehåller en hel del äldre litteratur. Hittar du inte vad du söker i Vitalis gå då vidare till Katalog-1974.

Rosenhaneplanscher är en katalog över de svenska, topografiska planscherna i Schering Rosenhane d.y:s samling.

Om bibliotekets databaser

Resurser som du når både hemifrån och från bibliotekets lokaler

Primo –I Primo finns det mesta av bibliotekets elektroniska bestånd. Du kan söka och läsa elektroniska artiklar, böcker, rapporter och avhandlingar. Logga in med din OpenAthens-inloggning om du befinner dig utanför bibliotekets nätverk. Kontakta biblioteket om du saknar inloggningsuppgifter. Se vilka tidskrifter du har tillgång till. Infoblad Primo

Med BrowZine kan du läsa bibliotekets elektroniska tidskrifter på iPhone, iPad, Android eller se din bokhylla på webben. Logga in med din OpenAthens-inloggning om du befinner dig utanför bibliotekets nätverk. Kontakta biblioteket om du saknar inloggningsuppgifter. Läs mer om BrowZine.

Art & Architecture Complete – innehåller tidskriftsartiklar och böcker i fulltext inom ämnena konst, arkitektur, arkeologi och konservering. Logga in med din OpenAthens-inloggning. Kontakta biblioteket om du saknar inloggningsuppgifter.

Resurser som du endast når inom Riksantikvarieämbetets nätverk

Nationalencyklopedin – Uppslagsverket

Nationalencyklopedin – Ordböckerna

Dyabola – Arkeologisk bibliografisk databas med 100 000-tals referenser. Logga in med lånekortsnummer.