Söka

Sök i bibliotekets huvudkatalog

Sök i våra elektroniska resurser

 

Katalog-1974 – bibliotekets gamla katalog
Rosenhaneplanscher – katalog över topografiska planscher
Samla – Riksantikvarieämbetets öppna arkiv

Om bibliotekets kataloger

I bibliotekets katalog Vitalis hittar du tryckta böcker, tidskrifter, artiklar och även e-tidskrifter. Vill du veta mer om hur man beställer fram olika typer av material går du till sidan Låna.

Elektroniska resurser kan du söka och läsa i Primo. Logga in med person- och lånekortsnummer om du befinner dig utanför bibliotekets nätverk.

Katalog-1974 är en inskannad version av bibliotekets gamla lappkatalog. Här hittar du litteratur tryckt före 1975. Börja alltid med att söka i Vitalis eftersom den även innehåller en hel del äldre litteratur. Hittar du inte vad du söker i Vitalis gå då vidare till Katalog-1974.

Rosenhaneplanscher  är en katalog över de svenska, topografiska planscherna i Schering Rosenhane d.y:s samling.

Om bibliotekets databaser

Resurser som du når både hemifrån och från bibliotekets lokaler

Primo – I Primo kan du söka och läsa artiklar i bibliotekets elektroniska resurser. Logga in med lånekortsnummer om du befinner dig utanför bibliotekets nätverk. Se vilka tidskrifter du har tillgång till

Art & Architecture Complete – innehåller tidskriftsartiklar och böcker i fulltext inom ämnena konst, arkitektur, arkeologi och konservering. Logga in med lånekortsnummer om du befinner dig utanför bibliotekets nätverk.

Resurser som du endast når inom Riksantikvarieämbetets nätverk

Nationalencyklopedin – Uppslagsverket

Nationalencyklopedin – Ordböckerna

Dyabola – Arkeologisk bibliografisk databas med 100 000-tals referenser. Logga in med lånekortsnummer.