Biblioteksservice från och med vecka 16

Från och med vecka 16 stödjer Vitterhetsakademiens bibliotek i ökad utsträckning våra användare via e-post och telefon men tar även emot förbokade besök för dig som behöver tillgång till våra fysiska samlingar. Syftet är att ge en så god biblioteksservice som möjligt samtidigt som risken för spridning av coronaviruset minskar.

Vitterhetsakademiens bibliotek övergår från och med vecka 16 till att i första hand stödja och vägleda våra användare via e-post och telefon. Vi påminner också om våra omfattande elektroniska informationsresurser. För den som ändå behöver åtkomst till våra fysiska samlingar kan besök för kortare ärenden i biblioteket bokas in i dialog med bibliotekarie via e-post eller telefon. En dialog i förväg är nödvändig för att klargöra vilket material det rör sig om och för att vi på bästa sätt ska kunna hjälpa dig att få tillgång till det du behöver.

Välkommen att kontakta biblioteket per e-post biblioteket@raa.se eller per telefon 08-51 91 83 80. Våra telefontider är måndag-fredag kl. 12-15.