Förebygg spridning av coronavirus

Med anledning av risken för spridning av Coronavirus uppmanar Folkhälsomyndigheten alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.

Vi avråder därför alla med symtom på luftvägsinfektion att besöka arkiv och bibliotek för att förebygga spridning av Coronaviruset.

Tack för visad hänsyn!