För att minimera spridning av coronavirus

Det är vårt gemensamma ansvar att minska risken för smittspridning. Fundera på om ditt besök kanske kan skjutas upp till ett senare tillfälle eller om vi kan hjälpa dig på något annat sätt än på plats. I enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer uppmanar vi alla med symtom på luftvägsinfektion (även lindriga sådana), liksom de som har fyllt 70 år eller tillhör någon riskgrupp att tills vidare helt avstå från besök i arkiv och bibliotek för att minska risken för spridning av coronaviruset.

Tack för visad hänsyn och förståelse.