Kulturarvsdagen 11/9 – digitalt föredrag

Utforska fornminnen – utan att lämna soffan

Datum: Fredag den 11 september
Starttid: kl. 14.00.
Plats: Webbsändning via Riksantikvarieämbetets Facebooksida.

Visste du att du kan utforska fornlämningar oavsett var du befinner dig i Sverige? ”Är stenhögen vid mitt promenadstråk en fornlämning? Finns det medeltida lämningar nära mig? Hur kan jag ta reda på vilken information som finns om en fornlämning?”

I detta webbsända föredrag får du konkreta tips på hur du kan använda söktjänsten Fornsök för att hitta fornlämningar nära dig. Medarbetare från Riksantikvarieämbetet med ansvar för söktjänsten berättar om vad du kan ta reda på om fornlämningarna – till och med hemifrån soffan!

Vill du gräva ännu djupare? Du får även följa med arkivarierna vid Riksantikvarieämbetets antikvarisk-topografiska arkiv ned till magasinet, där historisk information från hela landet förvaras. Och du får veta hur du gör om du vill leta efter arkivmaterial om just den plats du är intresserad av.

Livesändningen startar fredag kl 14.00 på Riksantikvarieämbetets Facebooksida och går även att se i efterhand.