Bilden visar en lekstuga. Svartvitt foto. Fyra glada vuxna på farstun tittar in i kameran.
Barnens kulturarv har länge varit förbisett, men i ett av lästipsen lyfter byggnadsantikvarien Linda Grey fram lekstugan som ett värdefullt kulturarv. Den här lekstuga stod på Nolgården 1943. Foto från Västergötlands museum. Foto: (CC BY)

Lästips från biblioteket mars 2023

Möbler, landskapsmålare och lekstugor. Vitterhetsakademiens bibliotek bjuder härmed på lästips för våren. Böckerna är nyinkomna till biblioteket och naturligtvis möjliga att låna.

Böcker

NK:s möbler : hantverket, designen, verkstäderna och varuhuset
Av Sara Kristoffersson, 2023

I samband med den nyligen öppnade utställningen NK:s möbler på Sörmlands museum ges också en bok ut. NK:s möbelverkstäder fanns i Nyköping från 1904-1973 och fick stor betydelse både för staden och för svensk möbeldesign. Möblerna som tillverkades där finns både på svenska ambassader och hemma hos vanligt folk. Man samarbetade med många av de mest kända arkitekterna och formgivarna under perioden. Boken är rikt illustrerad med många kända möbelklassiker.

 Gustaf Ankarcrona och bilden av Dalarna som svenskt ideal
Av Johan Knutsson (red.) och Lars Dahlström (foto), 2022

Gustaf Ankarcrona gjordes sig ett namn som landskapsmålare i slutet av 1800-talet. I början av 1900-talet kom han till Dalarna och som många andra konstnärer blev han betagen av landskapets folkkultur. Han stannade i Dalarna resten av sitt liv och var bland annat verksam som formgivare, folklivsforskare, och hembygdsvårdare. Han har haft stor betydelse för hur bilden av Dalarna kom att gestaltas vilket beskrivs i denna bok.

Folkkära hus för småfolk : lekstugans resa från herrgårdspark till villaträdgård
Av Linda Grey, 2021

Här kommer äntligen en skrift om en älskad men inte särskilt omskriven byggnad – lekstugan. Detta lilla hus har gått från att vara till för de rikas barn till att bli en prismässigt överkomlig lekmiljö för många. Barnens kulturarv har länge varit förbisett, men här lyfter byggnadsantikvarien Linda Grey fram lekstugan som ett värdefullt kulturarv.

Tidstypiskt : arkitekturdetaljer i flerbostadshus 1880-1990
Cecilia Björk och Laila Reppen, 2022

Nu kommer boken ”Tidstypiskt – arkitekturdetaljer i flerbostadshus” i en ny utgåva. Denna gång utökad med postmodernistiska byggnadsdetaljer. Med sitt rika bildmaterial är den ett utmärkt hjälpmedel för att uppmärksamma och tidsbestämma byggnadsdetaljer i vår vardagsmiljö.

Natur & Kulturs globalhistoria 1 och Natur & Kulturs globalhistoria 2
Klas-Göran Karlsson, 2022

Natur och Kulturs globalhistoria i två fristående band spänner över stora geografiska områden och ofta stora tidsrymder. Den beskriver historien utifrån olika teman. Tanken är att det ska göra det lättare att förstå och analysera globalhistorien utifrån hur världen har hängt samman och hänger samman över tid och rum. Exempel på teman är migration, mat, handel, arbete, turism och idrott.

Kyrkliga kulturarv i en ny tid: Samlade studier och reflektioner
Av Henrik Lindblad, 2023, Doktorsavhandling. Fritt tillgänglig online

Ny avhandling av Henrik Lindblad som tar upp problematiken kring många av de svenska kyrkorna. Den kyrkoantikvariska ersättningen bidrar till att kyrkorna är väl underhållna, men tyvärr går färre och färre i kyrkan. Byggnaderna står ofta tomma och bidrar till en ödslig stads- och landskapsbild. Synen på den kyrkoantikvariska ersättningen behöver ändras för att kyrkorna ska bli ett levande kulturarv, menar författaren.

Artiklar

Museum and school : knowledge machine or dynamic interaction? Gitte Bastiansen. Nordisk Museologi, 2022, Vol. 34 (2), s. 126–140. Fritt tillgänglig online

En norsk artikel där lärares motivation och förståelse för museet som kunskapskälla i undervisningssammanhang undersöks. I Norge har hur undervisningen bedrivs och vilka hjälpmedel som används förändrats mycket bara de senaste 15 åren i och med bland annat internationella prov, digitala hjälpmedel och vilken typ av läromedel som används.