Sök fotografier

Kulturmiljöbild (KMB)

Delar av arkivets fotografisamlingar finns digitaliserade och tillgängliga via bilddatabasen Kulturmiljöbild. Här finns omkring 200 000 digitaliserade och sökbara bilder som illustrerar det mångsidiga arbete som bedrivs inom kulturmiljövården. Riksantikvarieämbetet strävar efter att alla dessa kulturmiljöbilder ska kunna spridas och användas vidare. Bilderna är därför fria att ladda hem och använda. Behöver du bilderna i högre upplösning, till exempel för tryck, kan du även beställa högupplösta bilder i Kulturmiljöbild.

Fotografierna i KMB är tagna under en period som sträcker sig från 1800-talets slut fram till nutid. Motiven omfattar såväl fornlämningar och kyrkor som industrier, arkeologi och flygbilder. De flesta bilderna är från Sverige, men det finns också bilder från andra länder. Bilderna kommer dels från Riksantikvarieämbetets egen tidigare fotoverksamhet, dels från arkivets bildsamlingar. Databasen fylls också fortlöpande på med fler bilder i takt med att allt fler arkivbilder digitaliseras. Med digitalisering förbättras bildernas tillgänglighet samtidigt som slitaget på originalen minskar. Det gör att fler kan ta del av denna bildskatt.

Sök i Kulturmiljöbild

Flickr Commons

Ett urval av äldre upphovsrättsfria bilder från fotografisamlingarna visas på Flickr Commons. Bilderna, i upplösning 1024-3000 pixlar, är fria att ladda ner och använda. Idag visas drygt 1 890 bilder, som speglar de äldre arkivsamlingarna och annat bildmaterial ur Kulturmiljöbild.

Gå till Flickr Commons

  • Kontaktperson
  • Arkivet – öppet tis, tors, fre 09.00-16.00, ons 09.00-18.00
  • Telefontider tisdag-fredag 10.00-11.00
  • 08-5191 80 50