Sök fotografier

Kulturmiljöbild (KMB)

Delar av arkivets fotografisamlingar finns digitaliserade och tillgängliga via bilddatabasen Kulturmiljöbild. Här finns omkring 200 000 digitaliserade och sökbara bilder som illustrerar det mångsidiga arbete som bedrivs inom kulturmiljövården. Riksantikvarieämbetet strävar efter att alla dessa kulturmiljöbilder ska kunna spridas och användas vidare. Bilderna är därför fria att ladda hem och använda. Behöver du bilderna i högre upplösning, till exempel för tryck, kan du även beställa högupplösta bilder i Kulturmiljöbild.

Fotografierna i KMB är tagna under en period som sträcker sig från 1800-talets slut fram till nutid. Motiven omfattar såväl fornlämningar och kyrkor som industrier, arkeologi och flygbilder. De flesta bilderna är från Sverige, men det finns också bilder från andra länder. Bilderna kommer dels från Riksantikvarieämbetets egen tidigare fotoverksamhet, dels från arkivets bildsamlingar.

Sök i Kulturmiljöbild

Kulturmiljöbild avvecklas under 2021

Under början av 2021 kommer Kulturmiljöbild att försvinna. Fotografierna kommer att bli sökbara i Riksantikvarieämbetets e-arkiv Forndok. Då kommer du att kunna ladda hem högupplösta bilder direkt från tjänsten utan kostnad. Fotografierna kommer även fortsättningsvis vara sökbara och tillgängliga via K-samsök och Kringla.nu. Du kan redan nu söka i Forndok efter publicerade arkeologiska rapporter och digitaliserade ritningar över fornlämningar och kulturhistoriska byggnader.

Sök i Forndok

Flickr Commons

Sedan 2009 visar Riksantikvarieämbetet ett urval av äldre upphovsrättsfria fotografier på den internationella bildsajten Flickr Commons. Hittills är cirka 1 900 bilder uppladdade, ordnade i olika album som speglar arkivets bildsamlingar och annat äldre bildmaterial i Kulturmiljöbild. Bilderna, i upplösning 1024-3000 pixlar, är fria att ladda ner och använda.

Sök i Flickr Commons