Sök fotografier

Här får du tips om hur och var du kan söka fram fotografier. Riksantikvarieämbetets bilddatabas Kulturmiljöbild (KMB) är numera nedlagd, då tekniken blivit föråldrad. Du kan nu söka efter bilderna i Riksantikvarieämbetets e-arkiv via söktjänsten Arkivsök istället. Vi har även upphovsrättsfria bilder på Flickr Commons.

Bilderna som funnits i KMB kommer även fortsättningsvis att vara sökbara i Kringla. 

Flickr Commons

Sedan 2009 visar Riksantikvarieämbetet ett urval av äldre upphovsrättsfria fotografier på den internationella bildsajten Flickr Commons. Hittills är mer än 2 000 bilder uppladdade, ordnade i olika album som speglar arkivets bildsamlingar. Bilderna, i upplösning 1024–3000 pixlar, är fria att ladda ner och använda.

Arkivsök

Delar av arkivets fotografisamlingar finns digitaliserade och tillgängliga via söktjänsten Arkivsök. Här finns omkring 200 000 digitaliserade och sökbara bilder som illustrerar det mångsidiga arbete som bedrivs inom kulturmiljövården. Riksantikvarieämbetet strävar efter att alla dessa kulturmiljöbilder ska kunna spridas och användas vidare. Bilderna är därför fria att ladda hem och använda. I Arkivsök kan du även ladda hem högupplösta bilder.

Fotografierna i Arkivsök är tagna under en period som sträcker sig från 1800-talets slut fram till nutid. Motiven omfattar såväl fornlämningar och kyrkor som industrier, arkeologi och flygbilder. De flesta bilderna är från Sverige, men det finns också bilder från andra länder. Bilderna kommer dels från Riksantikvarieämbetets egen tidigare fotoverksamhet, dels från arkivets bildsamlingar.