Sök fotografier

Här får du tips om hur och var du kan söka fram fotografier. Riksantikvarieämbetets bilddatabas Kulturmiljöbild (KMB) är numera nedlagd, då tekniken blivit föråldrad. Du kan nu söka efter bilderna i vårt gemensamma e-arkiv Forndok istället. Vi har även upphovsrättsfria bilder på Flickr Commons.

Bilderna som funnits i KMB kommer även fortsättningsvis att vara sökbara i Kringla. 

Flickr Commons

Sedan 2009 visar Riksantikvarieämbetet ett urval av äldre upphovsrättsfria fotografier på den internationella bildsajten Flickr Commons. Hittills är mer än 2 000 bilder uppladdade, ordnade i olika album som speglar arkivets bildsamlingar. Bilderna, i upplösning 1024–3000 pixlar, är fria att ladda ner och använda.

Till Flickr Commons

Forndok

Delar av arkivets fotografisamlingar finns digitaliserade och tillgängliga via e-arkivet Forndok. Här finns omkring 200 000 digitaliserade och sökbara bilder som illustrerar det mångsidiga arbete som bedrivs inom kulturmiljövården. Riksantikvarieämbetet strävar efter att alla dessa kulturmiljöbilder ska kunna spridas och användas vidare. Bilderna är därför fria att ladda hem och använda. I Forndok kan du även ladda hem högupplösta bilder.

Fotografierna i Forndok är tagna under en period som sträcker sig från 1800-talets slut fram till nutid. Motiven omfattar såväl fornlämningar och kyrkor som industrier, arkeologi och flygbilder. De flesta bilderna är från Sverige, men det finns också bilder från andra länder. Bilderna kommer dels från Riksantikvarieämbetets egen tidigare fotoverksamhet, dels från arkivets bildsamlingar.

Till Forndok

 

Så söker du bilder i Forndok

 

Gå till söksidan och välj Avancerat sök

 

Välj objekttypen ”Arkivhandling”

 

Om du vill söka brett över alla bildtyper, välj ”Bild” under Informationstyp

 

Om du vill avgränsa din bildsökning till en viss typ av bilder, kan du istället för Informationstyp välja något av alternativen under Handlingstyp. Till exempel, Fotografi, Karta, Teckning, Ritning, Plansch

 

Fyll sedan i valfria sökfält.