Sök i utgivna publikationer

Riksantikvarie ämbetet ger ut egna publikationer. Det kan handla om utredningar, informationsblad, tidskrifter eller vetenskapliga serier. Publikationerna finns tillgängliga i DiVA som är landets största publiceringssystem för forskningspublikationer och ägs av Uppsala universitet.

Exempel på utgivningar:

  • Fornvännen
  • Fornminnesföreningens tidskrifter
  • Sveriges kyrkor
  • Riksutställningars publikationer

Sök publikationer i DiVA