Sök i utgivna publikationer

Riksantikvarieämbetet ger ut publikationer inom sitt verksamhetsområde. Det kan handla om utredningar, vägledningar, informationsblad, tidskrifter eller vetenskapliga serier. Alla publikationer finns tillgängliga i DiVA vilket är landets största publiceringssystem för forskningspublikationer och ägs av Uppsala universitet. 

Några exempel på samlingar du kan hitta i DiVA: