Sök ritningar

Kart- och ritningssamlingen består av cirka 300 000 planer och kartor över fasta fornlämningar samt ritningar över kyrkobyggnader och andra byggnader med vilka Riksantikvarieämbetet haft befattning. Samlingen har byggts upp sedan början av 1800-talet och innehåller även material som samlats från olika håll, t. ex. som gåvor eller köp.

Ritningsregistret

I ritningsregistret finns en stor del av materialet registrerat. Drygt 150 000 ritningar finns sökbara via Ritningsregistret. Dessa digitaliserades under 2019 och målsättningen är att dessa ska publiceras för allmänheten inom kort.

Sök i Ritningsregistret