Sök rapporter i Arkivsök

I Arkivsök kan du hitta ett stort antal rapporter och publikationer.

Det finns flera sätt att söka fram dem.

Söka genom Arkiv/Samling

Flera publikationer och rapportserier går att söka ut genom vallistan “Arkiv/Samling” i Avancerad sökning.

Följande Arkiv/samlingar innehåller publikationer och rapporter:

 • Arkeologiska uppdragsverksamheten (UV) rapporter 2000-2012
 • Bebyggelseantikvariska rapporter
 • Fornvännen
 • Martin Rundkvists arkiv
 • Riksantikvarieämbetets utgivning
 • Sjöregleringsrapporter
 • Sven-Gunnar Broströms arkiv
 • Svenska fornminnesföreningens tidskrift
 • Sveriges Kyrkor
 • Uppdragsarkeologiska rapporter 2013-
 • Uppdragsarkeologiskvetenskap och populärvetenskap 2015-

 

Fler söktips

Arkeologiska rapporter

Vissa fält är specifika för arkeologiska rapporter. Om du behöver filtrera en sökning som innehåller många olika typer av rapporter och publikationer kan du till exempel använda fältet Uppdragstyp. Genom att välja en uppdragstyp kommer enbart de rapporter som arkiverats via Fornreg att dyka upp i sökningen.  

Är du ute efter en rapport från ett särskilt uppdrag, hittar du enklast dokumentationen via uppdraget när du söker i Fornsök. Under fliken ”Rapporter och dokumentationsmaterial” i Fornsök hittar du den dokumentation som rapporterats in på uppdraget. Uppdragsnumret kan också användas till att söka med i Arkivsök, i fältet Uppdragsnummer.  

Arkeologiska rapporter registreras med uppgift om landskap, län, kommun och socken.

Byggnadsantikvariska rapporter

Välj “Bebyggelseantikvariska rapporter” under Arkiv/samling för att enbart söka efter byggnadsantikvariska rapporter.

Byggnadsantikvariska rapporter registreras med uppgift om landskap, län, kommun, socken och platsnamn.

Riksantikvarieämbetets utgivning i digital form

Välj “Riksantikvarieämbetets utgivning” under Arkiv/samling. Riksantikvarieämbetets utgivning har arkiverats från publiceringstjänsten Diva och innehåller uppgift om landskap i förekommande fall, men inte socken. Sockennamn kan dock finnas i ämnesordfältet.

Serien Sveriges kyrkor 

Välj “Sveriges Kyrkor” under Arkiv/samling. Välj också “Publikation” under “Handlingstyp”. Sveriges kyrkor har arkiverats från publiceringstjänsten Diva och innehåller uppgift om landskap i förekommande fall, men inte socken. Sockennamn kan dock finnas i ämnesordfältet.

Fornminnesföreningens tidskrift 

Välj “Svenska fornminnesföreningens tidskrift” under Arkiv/samling. Svenska fornminnesföreningens tidskrift har arkiverats från publiceringstjänsten Diva och innehåller uppgift om landskap i förekommande fall, men inte socken. Sockennamn kan dock finnas i ämnesordfältet.

Fornvännen

Välj “Fornvännen” under Arkiv/samling. Fornvännen har arkiverats från publiceringstjänsten Diva och innehåller uppgift om landskap i förekommande fall, men inte socken. Sockennamn kan dock finnas i ämnesordfältet.