Om Bebyggelseregistret – BeBR

Bebyggelseregistret, eller BeBR som vi ibland säger, är ett nationellt informationssystem med information om det byggda kulturarvet.

Uppdateringar och nya registreringar av kulturhistorisk bebyggelseinformation görs kontinuerligt i Bebyggelseregistret. De uppgifter som finns presenterade är hämtade från inventeringar, dokumentationer, arkiv och litteratur. Informationen är framtagen och registrerad av regionala museer, Svenska Kyrkan, länsstyrelser, kommuner, universitet och högskolor i samverkan med Riksantikvarieämbetet.

Vill du använda text eller fotografier från Bebyggelseregistret, till exempel för publicering, kontaktar du den institution som ansvarar för informationen. Namnet på institutionen återfinns under Beskrivning på inventeringsnivå och uppgifter om bildrättigheter för fotografier under respektive foto.

Kontakta oss

Kontakta gärna vår support för frågor eller synpunkter. Gäller det uppgifter som till exempel ett museum, en länsstyrelse eller en kommun har registreringsansvar för kan vi upplysa om vart du bör vända dig.

Vill du nå oss via post är adressen:

Riksantikvarieämbetet
Informationsavdelningen
Bebyggelseregistret
Box 1114
621 22 Visby

Svar på några av de vanligaste frågorna om BeBR eller om hur man söker i systemet hittar du här: Vanliga frågor om Bebyggelseregistret.

Informationsägare i BeBR

Följande institutioner har avtal med Riksantikvarieämbetet om att lagra information om det byggda kulturarvet i Bebyggelseregistret. Riksantikvarieämbetet tillhandahåller databasen inklusive utveckling, utbildning, användarstöd och support samt teknisk drift.

Institutionerna ansvarar själva för registrering och uppdatering av sin information.

Riksantikvarieämbetet har ansvar för att informationen om den skyddade bebyggelsen (statligt- och enskilt ägda byggnadsminnen samt Svenska kyrkans kyrkor) registreras och uppdateras kontinuerligt.

Länkarna nedan leder till respektive institutions webbplats.

Kommuner

Alingsås kommun
Arboga kommun
Dals-Eds kommun
Falköpings kommun
Halmstad kommun
Lidingö stad
Malmö Kulturmiljö
Mariestads kommun
Nacka kommun
Ovanåkers kommun
Sala kommun
Solna stad
Sotenäs kommun
Södertälje kommun
Trollhättans Stad
Vallentuna kommun
Östersunds kommun

Museum

Bohusläns museum
Dalarnas museum
Forsviks bruk, Västra Götalandsregionens förvaltning för kulturutveckling f.d Västarvet
Göteborgs Stadsmuseum
Jämtlands läns museum (Jamtli)
Jönköpings läns museum
Kalmar läns museum
Landsantikvarien i Halland
Länsmuseet Gävleborg
Lödöse museum, Västra Götalandsregionens förvaltning för kulturutveckling f.d Västarvet
Norrbottens museum
Regionmuseet Kristianstad
Regionmuseet Skåne
Regionmuseum Västra Götaland
Skövde stadsmuseum
Stadsmuseet i Stockholm
Sörmlands museum
Stockholms läns museum
Kulturlagret, Västra Götalandsregionens förvaltning för kulturutveckling f.d Västarvet
Värmlands museum
Värmlands Museum, Torsby Finnkulturcentrum
Västerbottens museum
Västergötlands museum
Västmanlands läns museum
Örebro läns museum
Östergötlands länsmuseum

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen Blekinge län
Länsstyrelsen Dalarnas län
Länsstyrelsen Gotlands län
Länsstyrelsen Hallands län
Länsstyrelsen Skåne län
Länsstyrelsen Stockholms län
Länsstyrelsen Jämtlands län
Länsstyrelsen Kalmar län
Länsstyrelsen Västerbottens län
Länsstyrelsen Västra Götalands län
Länsstyrelsen Östergötland

Stift

Göteborg
Härnösand
Karlstad
Kyrkokansliet i Uppsala
Linköping
Luleå
Lund
Skara 
Stockholm
Strängnäs
Uppsala
Visby
Västerås
Växjö

Universitet och högskolor

Göteborgs universitet- Institutionen för kulturvård
Institutet för rättshistorisk forskning, Olinska stiftelsen

Övriga institutioner

 

 

ADL Creativa AB Sundsvall