Om Bebyggelseregistret – BeBR

Bebyggelseregistret, eller BeBR som vi ibland säger, är ett nationellt informationssystem med information om det byggda kulturarvet.

Uppdateringar och nya registreringar av kulturhistorisk bebyggelseinformation görs kontinuerligt i Bebyggelseregistret. De uppgifter som finns presenterade är hämtade från inventeringar, dokumentationer, arkiv och litteratur. Informationen är framtagen och registrerad av regionala museer, Svenska Kyrkan, länsstyrelser, kommuner, universitet och högskolor i samverkan med Riksantikvarieämbetet.

Vill du använda text eller fotografier från Bebyggelseregistret, till exempel för publicering, kontaktar du den institution som ansvarar för informationen. Namnet på institutionen återfinns under Beskrivning på inventeringsnivå och uppgifter om bildrättigheter för fotografier under respektive foto.

Kontakta oss

Kontakta gärna vår support för frågor eller synpunkter. Gäller det uppgifter som till exempel ett museum, en länsstyrelse eller en kommun har registreringsansvar för kan vi upplysa om vart du bör vända dig.

Vill du nå oss via post är adressen:

Riksantikvarieämbetet
Informationsavdelningen
Bebyggelseregistret
Box 1114
621 22 Visby

Svar på några av de vanligaste frågorna om BeBR eller om hur man söker i systemet hittar du här: Vanliga frågor om Bebyggelseregistret.