Aktuellt om Forndok

Här kan du ta del av vad som händer kring söktjänsten Forndok.

Forndok har varit en publik söktjänst sedan 2018. När Forndok lanserades var det enbart arkeologiska rapporter som fanns sökbara, men nu hittar du även fotografier, ritningar och publikationer från flera ämnesområden, huvudsakligen rörande arkeologi och bebyggelse.

Innehållet som är sökbart i Forndok fylls löpande på allteftersom e-arkivet fylls på med material.

 

Aktuellt under hösten 2021

Arbete pågår under hösten för att ta fram sökhjälp och sökguider för Forndok.

Migrering av Ritningsregistret till e-arkivet pågår. Digitaliserade bildplanscher från Rosenhanesamlingen levereras till e-arkivet.

 

Aktuellt under sommaren 2021

Bilddatabasen Kulturmiljöbild har levererats till e-arkivet. Nästan 300 000 bilder har migrerats och är nu sökbara i Forndok.

Flygbilder som tidigare varit dolda i Kulturmiljöbild har tillgängliggjorts publikt i Forndok.

Riksantikvarieämbetets utgivning som publicerats i Diva, serien Sveriges kyrkor, Fornvännen och Svenska Fornminnesföreningens tidskrift har arkiverats och är sökbara i Forndok.