Om Forndok

Här kan du läsa mer om vad Forndok är och vad Forndok innehåller.

Forndok är en söktjänst kopplad till Riksantikvarieämbetets e-arkiv. I Forndok kan du söka, läsa och ladda ner eller beställa publikationer, bilder och annan dokumentation som finns i e-arkivet. Tjänsten har varit  en publik söktjänst sedan 2018. Till en början bestod innehållet i Forndok enbart av arkeologiska rapporter.

Idag hittar du även fotografier, ritningar och publikationer från flera ämnesområden, men huvudsakligen om arkeologi och bebyggelse.

Det här kan du hitta i Forndok

Fotografier och andra bilder

  • Bilder från Riksantikvarieämbetets tidigare bilddatabas Kulturmiljöbild, som fick “gå i pension” i juni 2021 då tekniken var föråldrad.
   Omkring 300 000 sökbara bilder, som hör till flera olika samlingar och arkiv: Arkeologi, bebyggelse, föremål och i vissa fall personbilder. Många är digitaliserade från myndighetens verksamhet och från ett flertal enskilda arkiv.
  • Planscher ur Rosenhane-samlingen, Schering Rosenhanes planschsamling, i Vitterhetsakademiens bibliotek. Bladen är indelade i tre huvudgrupper: bataljer, ceremonier och fester samt topografica. Samlingen omfattar material från 1600- och 1700-talen samt 1800-talets första år. (Digitaliseringen av dessa pågår under hösten 2021).
  • Bilder av fornlämningar publicerade i gamla Fornsök, FMIS. Fotografier, ritningar, sonogram, med mera.
  • Arkeologiska och byggnadsantikvariska ritningar och uppmätningar. Plan- och profilritningar, kartor, detaljritningar.

   Publikationer

   • Riksantikvarieämbetets utgåvor i digital form (fram till 2021).
   • Serien Sveriges kyrkor
   • Fornminnesföreningens tidskrift
   • Fornvännen (fram till 2021)

   Byggnadsantikvariska rapporter

   • Rapporter som inkommit från 2018 och framåt, rörande kyrkor eller byggnadsminnen som ej är statliga.
   • Förekommer även fåtal rapporter daterade före 2018.

   Arkeologiska rapporter

   • Rapporter från arkeologiska uppdrag finns från 2013 och framåt.
   • Rapporter från Riksantikvarieämbetes arkeologiska uppdragsverksamhet (UV) 2000-2012.
   • En del arkeologiska rapporter före 2000 har importerats men materialet är inte komplett. De rapporter som saknas finns ofta tillgängliga i fysisk form via Riksantikvarieämbetets arkiv eller bibliotek.

   Arkeologisk dokumentation

   • Fyndlistor från arkeologiska uppdrag från och med 2019.

   Lämningsinformation

   • Bilder av fornlämningar publicerade i gamla Fornsök (FMIS). Fotografier, ritningar, sonogram, med mera.
   • Inventeringsböcker från fornminnesinventeringar.
   • Händelselogg över fornlämningar och maritim specialdokumentation – registrerade på fornlämningar från FMIS fram till 2018.

   Avvecklade system och webbplatser

   • Riksantikvarieämbetets arkiverade avvecklade system och webbplatser.

   När du vill veta mer

   Vanliga frågor om Forndok
   Så söker du i Forndok
   Hitta viss typ av arkivmaterial i Forndok