Så söker du i Forndok

På den här sidan hittar du övergripande hjälp för hur du kan söka i Forndok. Följ snabblänkarna i innehållsförteckningen.

Vill du ha tips kring hur du kan söka fram en viss typ av innehåll, till exempel fotografier, eller en viss samling? Då hittar du det på sidan Hitta viss typ av arkivmaterial i Forndok.

Allmänna söktips

Om du inte får några träffar

När du fyller i en sökterm i ett av fälten i avancerad sökning i Forndok så kommer söktjänsten att leta efter något som exakt matchar det du fyller i. I enkel sökning kan du skriva in flera termer som blir flera sökningar, men i avancerad sökning måste hela fältet matcha exakt.

Använd * för att söka på delar av ord

För att kunna göra ungefärliga eller oexakta sökningar där du bara söker på delar av ord kan du använda asterisk.

I alla sökfält kan du använda tecknet * (asterisk), som är ett jokertecken som står för ingen, ett eller flera tecken i en sökning. Asterisken kan placeras i början och/eller slutet av ordet, samt även mitt inne i ett ord.

Exempel: Sökningen *kyrk* ger träff på “kyrka”, “kyrkor”, “Storkyrkan”, “Tyska kyrkan”, och så vidare

Fyll inte i för många fält i samma sökning

Alla fält du fyller i i sökformuläret i avancerat sök måste matcha på den arkivhandling du söker på. Om något av det du fyllt i saknas på arkivhandlingen så kommer den träffen att räknas bort.

Om du får väldigt få träffar kan du alltså testa att ta bort något av det du fyllt i i sökfälten.

 

Om du får för många träffar

Fyll i fler fält för att filtrera sökningen i avancerat sök

Testa att sök med avancerat sök, och använd olika fält för att filtrera. Till exempel Handlingstyp eller Informationstyp för att bara söka på rapporter eller bara söka efter bilder.

Använd operatorer i enkelt sök

I det enkla söket där du bara har en ruta att söka i, kan du testa att använda operatorn “NOT” eller utropstecken. Läs mer nedanför, under operatorer, hur du gör.

Använd citattecken för att söka på  exakta fraser i enkelt sök

Det enkla söket fungerar annorlunda från det avancerade söket. I det avancerade söket behöver allt du söker på matcha exakt det du skriver in (om du inte använder s.k. jokertecken). Men i det enkla söket söker du på varje ord för sig. Har du fyllt i en titel från en rapport kommer enkelt sök att leta efter alla orden, men de behöver inte stå tillsammans i samma fält, utan det kan vara separata ord i löptext inne i en rapport. För att istället söka på en exakt fras (till exempel om du känner till titeln på en rapport), kan du skriva in titeln inom citattecken i sökrutan för enkelt sök. då får du bara träffar som matchar exakt det du skrev in.

 

Enkel sökning

Sökning i metadata och filinnehåll

Enkelt sök är det sökfält som syns när du först går in under fliken “sök” i Forndok. Det är bara en sökruta där du fritextsöker på allt innehåll som har indexerats i databasen, både metadata och textinnehåll i filer.

Alla ord du skriver in i sökfältet måste matcha för att ge träff.

Skriver du in Stockholm Hötorget kommer du bara att få träffar som innehåller både Stockholm OCH Hötorget. Varje ord med mellanslag mellan blir en egen sökfras. Om du istället vill söka på Stockholm ELLER Hötorget, använder du operatorn OR mellan sökorden, se nedan under operatorer hur du gör.

Använd gärna jokertecken som * eller ? i din sökning om du inte vet den exakta frasen på det du söker. Om du känner till den exakta frasen kan du använda citattecken.

 

Jokertecken – sökning på delar av ord i (enkelt sök)

* – En asterisk står för ingen, ett eller flera tecken

Exempel: Sökningen *kyrk* ger träff på “kyrka”, “kyrkor”, “Storkyrkan”, “Tyska kyrkan”, och så vidare

Asterisken kan placeras i början och/eller slutet av ordet, samt även mitt inne i ett ord.

? – Ett frågetecken i en sökterm står för ett valfritt tecken

Exempel: ?lvsbyn ger träff på Älvsbyn, Elvsbyn, Alvsbyn, och så vidare.

~ – Tildetecken i slutet på ett ord för att göra så kallade luddiga sök

Exempel: fåtölj~ ger träff på fotölj, fåttölj, fåtöjl.

Det går att söka på ungefärlig likhet för enkla söktermer genom att avsluta termen med ~ (tilde). Luddiga sök kan användas för att få träffar där orden stavats fel i texten.

 

Citattecken – sökning på exakta fraser (enkelt sök)

“” – Citattecken före och efter en fras anger en exakt sökfras

Exempel: Skriver du in “Sankta Maria kyrka” i enkelt sök får du bara träffar (i metadata eller i indexerad text) där dessa tre ord kommer i följd efter varandra. Skriver du istället in Sankta Maria kyrka utan citattecken i enkelt sök, får du träff överallt där dessa separata ord förekommer på samma arkivhandling, men de kan förekomma i olika fält och inne i löptexten separat.

 

Operatorer som och/eller/inte (enkelt sök)

Operatorerna AND och OR nämndes i det inledande stycket. Utöver dessa finns operatorerna NOT, – och +. Dessa sätts före söktermer, inte mellan som för AND och OR

NOT används för att inte få träffar som innehåller specifika ord eller fraser. Det går också att använda utropstecken (!) istället för NOT

Exempel: tillbyggnad NOT altan ger träffar som innehåller tillbyggnad men inte altan, altantak, träaltan. Alternative skrivsätt är tillbyggnad AND !altan, eller tillbyggnad !altan

Minustecken används för att inte få träffar på objekt som innehåller det exakta ordet eller frasen

Exempel:Tillbyggnad -altan
Ger träffar som innehåller Tillbyggnad och som saknar precis ordet altan (men kan innehålla altantak, altanfönster osv).

Plustecken används för att söka efter det exakta ordet eller frasen.

Exempel: +byggnad
Ger träff på alla objekt som innehåller det exakta ordet byggnad. Hade man inte använt plustecknet, utan sökt på byggnad så kan man få fler träffar, t.ex. på byggnadsnämnden

 

Avancerad sökning

Sökning i metadata

I Avancerat sök kan du endast söka i metadata, inte i filinnehåll.

Välj objektttyp

För att söka i Avancerat sök i Forndok väljer du en Objekttyp för att visa sökformulärens metadatafält. Olika arkivobjekt har olika metadatauppsättning och sökningen i Forndok är anpassad efter det.

För att komma åt sökformuläret väljer du att söka via Avancerat sök:

Avancerat sök Forndok

När du har valt avancerat sök väljer du en av objekttyperna i vallistan Objekttyp:

Här kan du läsa mer om vilken typ av information du hittar genom att söka på olika objekttyper:

Arkivhandling
Via detta arkivobjekt kan du söka efter bilder (främst digitaliserade fotografier och ritningar).

Publikation
Via detta arkivobjekt kan du söka efter publikationer, digitala och digitaliserade. Publikationer och rapporter som är kopplade till ett uppdrag i Fornsök/KMR söker du istället via arkivobjektet Arkeologiska publikationer Länsstyrelsens uppdrag

Arkeologiska publikationer Länsstyrelsens uppdrag
Via detta arkivobjekt kan du söka efter arkeologiska rapporter och publikationer, och även undersökningsredovisningar

Arkeologisk dokumentationsdata
Via detta arkivobjekt söker du efter fyndlistor som hör till uppdrag i Fornsök/KMR

Lämning
Via detta arkivobjekt kan du söka upp bilder, inventeringsbokuppslag och dokumentation som är kopplade till lämningar i Fornsök/KMR.

System
Via detta arkivobjekt kan du söka efter avvecklade system och webbplatser.

 

Jokertecken – sökning på delar av ord i (avancerat sök)

Det avancerade söket fungerar annorlunda från det enkla söket. I det avancerade söket behöver allt du skriver in i sökfältet matcha exakt mot det som står i ett fält på arkivhandlingen.

Därför är det rekommenderat att använda så kallade jokertecken i sökningen för att söka på delar av ord och sökfraser.

* – En asterisk står för ingen, ett eller flera tecken

Exempel: Sökningen *kyrk* ger träff på “kyrka”, “kyrkor”, “Storkyrkan”, “Tyska kyrkan”, och så vidare

Asterisken kan placeras i början och/eller slutet av ordet, samt även mitt inne i ett ord.

? – Ett frågetecken i en sökterm står för ett valfritt tecken

Exempel: ?lvsbyn ger träff på Älvsbyn, Elvsbyn, Alvsbyn, och så vidare.

~ – Tildetecken i slutet på ett ord för att göra så kallade luddiga sök

Exempel: fåtölj~ ger träff på fotölj, fåttölj, fåtöjl.

Det går att söka på ungefärlig likhet för enkla söktermer genom att avsluta termen med ~ (tilde). Luddiga sök kan användas för att få träffar där orden stavats fel i texten.