Arbetsflöde för registrering i Fältreg.
Hur du arbetar i Fältreg finns beskrivet mer noggrant i handledningarna som du hittar på denna sida. Foto: ( CC BY)

Fältreg

Här kan du som använder applikationen Fältreg för att registrera lämningar ute i fält hitta information om åtkomst, handledningar med mera.

Vad är Fältreg?

Fältreg är en mobilapplikation för registrering av arkeologisk lämningsinformation i fält och är integrerad med registreringsverktyget Fornreg. Med Fältreg mäter du in och beskriver lämningen på plats och för sedan över informationen till Fornreg. Du kan även hämta ut tidigare registrerade lämningar, göra justeringar i fält, och föra tillbaka uppgifterna till Fornreg.

När kan jag använda Fältreg?

För att använda Fältreg måste du utgå från ett uppdrag i Fornreg. Du kan använda Fältreg för såväl LST-uppdrag som så kallade Övriga uppdrag. Du kan inte använda Fältreg för registreringar utanför ett uppdrag, eller utan någon koppling till Fornreg.

Så här får du behörighet och åtkomst till Fältreg

För att använda Fältreg måste du ha behörighet som lämningsregistrerare i Kulturmiljöregistret via registreringsverktyget Fornreg.

Fältreg är utvecklat av Metria på Riksantikvarieämbetets uppdrag och förvaltas av Metria som även har hand om användaradministrationen av appen. Det innebär att du kommer att ha en annan inloggning till applikationen Fältreg än till registreringsverktyget Fornreg.

Behörigheten är kopplad till en organisation

Precis som i Fornreg är din behörighet kopplad till en organisation som är upplagd som utförande organisation i Kulturmiljöregistret. Observera att om du är lämningsregistrerare för flera organisationer måste du ha separata konton för varje organisation som du vill använda Fältreg för.

Länsstyrelsen som utförande organisation

Om du som länsstyrelsehandläggare vill använda Fältreg måste din länsstyrelse vara upplagd som utförande organisation i Fornreg. Du ansöker om behörighet för din länsstyrelse via ansökningsformuläret Registrera din organisation som du hittar längst ned på Fornregs hemsida om behörigheter. Där hittar du även en lathund för hur du går till väga.

När du går in i ansökningsformuläret ska du använda samma Google-konto som du har när du loggar in i Fornreg. Du anger organisationsnumret för din länsstyrelse i formuläret. Obs! Kontrollera att du verkligen är inloggad med rätt Google-konto när du går in i ansökningsformuläret,det vill säga det som du använder i Fornreg.

Den person som har skickat in ansökan blir automatiskt behörighetsadministratör för den egna länsstyrelsen, och den personen kan sedan tilldela behörigheter till de som ska vara behörighetsadministratörer, lämningsregistrerare och/eller uppdragsregistrerare. Mer information och lathundar hittar du här.

Kontakta Metrias kundtjänst om inloggning till Fältreg

För att få tillgång till Fältreg kontaktar du Metrias kundtjänst och ber dem om inloggning till appen. De skapar ett konto åt dig och skickar dig inloggningsuppgifter.

Skicka en e-post till support@metria.se om att få en loggning till Fältreg.
Observera att det är viktigt att du skickar din förfrågan från den e-postadress du har på den organisation du arbetar för, så att din organisationstillhörighet kan verifieras av Metrias kundtjänst. I e-posten anger du:

  • förnamn och efternamn
  • vilken utförande organisation du är lämningsregistrerare för
  • eventuellt den utförande organisation du kommer att registrera lämningar för om annan än din egen
  • din e-postadress

Inloggningsuppgifterna till Fältreg kommer inte vara samma som dina inloggningsuppgifter till Fornreg. Användarnamnet kommer att vara din e-postadress så vi rekommenderar att det är den adressen du har i ditt arbete.

Ladda ned appen

Gå till App Store eller Google Play och sök fram appen genom att söka på Fältreg, Fornreg eller Riksantikvarieämbetet.

När du loggar in i Fältreg första gången så måste du ha internetåtkomst. Appen sparar därefter dina inloggningsuppgifter och du behöver inte logga in varje gång du använder appen.

Var hittar jag handledningar och manualer för Fältreg?

Under länkarna nedan hittar du handledningar och manualer för Fältreg.

Support för Fältreg

Teknisk support och användaradministration:
Kontakta Metria  support@metria.se 
Telefon 010-121 81 00

Antikvarisk support kring lämningsregistrering:
Kontakta Riksantikvarieämbetet fornsok@raa.se