Behörigheter i Fornreg

För att du som yrkesverksam inom kulturmiljövården ska kunna registrera information om arkeologiska uppdrag och lämningar i Fornreg krävs en personlig behörighet som är kopplad till en organisation.

Organisationen ska uppfylla Riksantikvarieämbetets krav för registrerande organisationer. Den personliga behörigheten kan knytas till en eller flera organisationer. Här kan du läsa mer om det olika behörigheterna och hur du ansöker. //Sidan är under uppbyggnad, mer information och länkar kommer.//

Hur går det till att få behörighet?

Så här gör du för att du eller din organisation ska få behörighet till Fornreg.

  • För att din organisation ska få behörighet att registrera information om uppdrag och lämningar i Fornreg måste du skicka in en ansökan till Riksantikvarieämbetet. Det gör du via länken ”Registrera din organisation”. Observera att den personliga behörigheten måste anslutas till ett Google-konto. Vi rekommenderar att du skapar ett unikt konto för ditt arbete i Fornreg som kan följa med dig oavsett arbetsgivare. Läs här hur du gör för att skapa ett Google-konto.
  • När du ansöker om behörighet för din organisation får du samtidigt rollen som behörighetsadministratör. Det innebär att du därefter kan ge andra personer i din organisation behörigheter att registrera. Du kan endast vara behörighetsadministratör för en organisation. Ni kan dock vara flera behörighetsadministratörer på samma organisation. Administrationsverktyget som du använder för att administrera behörigheter når du via länken ”Administrera behörigheter” nedan.
  • Ska du registrera uppdragsinformation, lämningsinformation eller administrera behörigheter för din organisation måste du ansöka om dessa behörigheter hos din organisation. Det gör du via länken ”Ansök om behörighet”.

Vilka krav ska vara uppfyllda för att få behörighet?

Mer information med länkar kommer.

Lathundar

Här är lathundar som visar hur du ansöker om behörighet eller administrerar behörigheter.