Geodata och datauttag för yrkesanvändare

Nu finna alla länsvisa datauttag tillgängliga i Öppna data-portalen.

Här hittar du geodatatjänster för Kulturmiljöregistret

Nu finns våra geodatatjänster för lämnings- och uppdragsinformation tillgängliga på Riksantikvarieämbetets Öppna data-portal. Observera att arbetet med tjänsterna fortfarande pågår. Vi tar gärna emot synpunkter och felrapportering. Kontakta oss på fornsok@raa.se.

Till Öppna data-portalen

 

Tillgängliga geodatatjänster

Följande geodatatjänster hittar du på Öppna data-portalen.

Datauttag

Du kan ladda ned datauttag för lämnings- och uppdragsinformation på flera sätt.

  • Färdiga läns- och kommunvisa datauttag i formaten shape (zip) eller GeoPackage (GPKG). Datauttag uppdateras dagligen.
  • Sverigeuttag i formatet GeoPackage (GPKG). Datauttag görs dagligen. Observera att Sverigeuttaget för lämningsinformationen inte längre kan göras i shape-format (zip), eftersom filerna blir för tunga.

Visningstjänst (wms)

Du kan hämta en visningstjänst för alla publicerade uppdrag och lämningar. Formatet är wms.

 

Beskrivning av lämnings- och uppdragsinformation

Här kommer du att hitta beskrivningar av den information som du når via våra geodatatjänster. Arbetet med dessa pågår.

 

Geodatatjänster som tillhandahålls av andra myndigheter

I den äldre versionen av Fornsök fanns ett antal bakgrundskartor och informationslager som förvaltas av andra myndigheter. I listan har du länkar till dem.

Kartsök och ortnamn

Lantmäteriets karttjänst där du kan hitta fastigheter, adresser och ortnamn samt se höjd för enskilda punkter över hela landet. 

https://kso.etjanster.lantmateriet.se/#

Sveriges länskarta

Sveriges länskarta är en länsstyrelsegemensam webbkarta för ökad tillgång till allmänintressant geografisk information. I den hittar du informationslager över Riksintressen, Kultur- och naturreservat samt Riksantikvarieämbetets lämningsinformation. Du kan också lägga till egna WMS:er och datauttag.

https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=7b933d2ea9084c4dab4bfe38dd87f7ec

Sverige geologiska undersökningar

Naturvårdsverket

Länsstyrelsen