Geodata och datauttag för yrkesanvändare

Nu finna alla länsvisa datauttag tillgängliga i Öppna data-portalen.

Här hittar du geodatatjänster för Kulturmiljöregistret

Nu finns våra geodatatjänster för lämnings- och uppdragsinformation tillgängliga på Riksantikvarieämbetets Öppna data-portal. Observera att arbetet med tjänsterna fortfarande pågår. Vi tar gärna emot synpunkter och felrapportering. Kontakta oss på fornsok@raa.se.

Till Öppna data-portalen

 

Tillgängliga geodatatjänster

Följande geodatatjänster hittar du på Öppna data-portalen.

Datauttag

Du kan ladda ned datauttag för lämnings- och uppdragsinformation på flera sätt.

  • Färdiga läns- och kommunvisa datauttag i formaten shape (zip) eller GeoPackage (GPKG). Datauttag görs dagligen.
  • Sverigeuttag i formatet GeoPackage (GPKG). Datauttag görs dagligen. Observera att Sverigeuttaget för lämningsinformationen inte längre kan göras i shape-format (zip), eftersom filerna blir för tunga.
  • Genom direktuttag där du själv göra ett urval och laddar ned datauttag. Urvalet kan göras utifrån kommun eller socken. Formaten är shape (zip), gml, GeoPackage (.GPKG) och GeoJSON (.json).

Visningstjänst (wms)

Du kan hämta en visningstjänst för alla publicerade uppdrag och lämningar. Formatet är wms.

Beskrivning av lämnings- och uppdragsinformation

Här kommer du att hitta beskrivningar av den information som du når via våra geodatatjänster. Arbetet med dessa pågår.