Praxisseminarium 17 och 18 mars 2020

Den 17 och 18 mars arrangerade Riksantikvarieämbetet ett digitalt praxisseminarium via Skype och Zoom. Målgruppen för seminariet är lämningsregistrerare i Kulturmiljöregistret. Här kan du ta del av de filmer och presentationer som visades. Efter varje film följde en mötesstund med frågor och reflektioner. Vi har sammanställt det som togs upp i de olika grupperna. Har du ytterligare frågor så skicka dem gärna till oss på fornsok@raa.se.

Filmer

Till seminariet filmades tre olika föredrag och dessa lades ut på Youtube. Här kan du ta del av dem i efterhand. Filmerna kommer att ligga uppe under en begränsad tid. Klicka på länkarna för att se filmerna.

Inledning till seminariet och förslag till allmänna råd om fornlämningsbegreppet. (ca 20 min)
Inledning till seminariet samt beskrivning av de utvecklingsinsatser som är planerade för 2020 presenterat av Malin Blomqvist och Karolina Ross.

Föredrag om det pågående arbetet kring förslaget till allmänna råd om fornlämningsbegreppet som nu är ute på remiss presenterat av Catharina Sojde, chefsjurist på Riksantikvarieämbetet.

Kulturmiljöregistret – ett gemensamt ansvar (ca 30 min)
Föredraget tar upp frågor kring roller och ansvar när det gäller den digitala processen för lämningsinformation och Kulturmiljöregistret. Vem får registrerad vad och när? Hur ska du resonera kring byråmässig kvalitetshöjning? Vad ska Kulturmiljöregistret innehålla? Föredraget presenteras av Karolina Ross och Markus Boxe.

Kvalitetsuppföljning och registreringspraxis (ca 30 min)
Markus Boxe presenterar resultatet av den första kvalitetskontroll som vi har utfört av registreringarna i Kulturmiljöregistret. Därefter tar Sandra Langhammer och Malin Blomqvist upp registreringspraxis för två områden där vi har märkt att det oftare registreras felaktigt. Det gäller beskrivningar och lämningarnas geometrier.

 

Föredragen i pdf-format

Här hittar du de presentationer som visas i filmerna i pdf-format.

 

Frågor och svar

Här hittar du sammanställningen av de frågor och svar som togs upp i de olika diskussionsgrupperna.