Statistik 2018

Statistik till länsstyrelsernas årsredovisning

I pdf:erna nedan redovisas antal fornlämningar som fanns registrerade i respektive län den 14 december 2018 samt antalet fornlämningar som nyregistrerats under året. Vi har räknat varje huvudobjekt,  d.v.s. ett (1) gravfält räknas som en (1) lämning. Om man söker antal lämningar i Fornsök räknas det på ett annat sätt. Vi rekommenderar att man redovisar statistiken enligt vår beräkning. Den blir då jämförbar från år till år.

Vi har även lagt till det antal fornlämningar som registrerats i det nya Kulturmiljöregistret för att få den totala summan. Om antalet registrerade fornlämningar har minskat i något län sedan föregående år kan det bero på att de undersökts och därmed förlorar sin status som fornlämning.

Antal fornlämningar per län den 14 december 2018

Antal nyregistrerade fornlämningar 20171214-20181213