Statistik 2020

Statistik till länsstyrelsernas årsredovisning

I pdf:erna nedan redovisas antal fornlämningar som fanns registrerade i respektive län den 14 december 2020 samt antalet fornlämningar som nyregistrerats under året. Vi har räknat varje huvudobjekt,  d.v.s. ett (1) gravfält räknas som en (1) lämning.

Vi rekommenderar att man redovisar statistiken enligt vår beräkning. Den blir då jämförbar från år till år. Om antalet registrerade fornlämningar har minskat i något län sedan föregående år kan det bero på att lämningar undersökts och därmed förlorar sin status som fornlämning.

Antalet fornlämningar per län 20201214 (PDF)

Antal nyregistrerade fornlämningar 20191214 – 20201213 (PDF)

  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
  • Kategorier: Hitta information