Utbildningar i Fornreg

Här samlar vi information om utbildningar i Fornreg och i den nya processen för fornminnesinformation.

Basutbildningar 2021 

Basutbildningen i Fornreg och processen för fornminnesinformation riktar sig till dig som:

  • registrerar arkeologisk information vid en arkeologisk uppdragsverksamhet
  • är handläggare av fornlämningsärenden på länsstyrelser
  • är ansvarig för forskningsundersökningar och/eller seminariegrävningar på universitet.

Den består av två lärarledda dagar där du bland annat får lära dig att hantera uppdragsinformation och att registrera och publicera lämningar och arkivmaterial i de IT-stöd som Riksantikvarieämbetet tagit fram (Fornreg, Forndok och Fältreg). Fokus ligger dock på processen och Fornreg. Utbildningen är kostnadsfri.

Vi har genomfört två basutbildningar i Fornreg under mars 2021. Ytterligare en basutbildning genomförs 27-28 maj. Mer information om höstens basutbildningar kommer senare. För mer information kontakta fornsok@raa.se.

Personuppgifter: I samband med att du deltar i våra utbildningar samlar vi in och behandlar vissa personuppgifter. Som användare har du rätt att få veta vilka av dina personuppgifter som Riksantikvarieämbetet behandlar. Mer information finns på raa.se/gdpr.

E-utbildningar

Här hittar du länkar till två e-utbildningar, en mer översiktlig och en specifikt om Fornreg som stöd till de lärarledda utbildningarna och som stöd när du arbetar med Fornreg på egen hand.

Fornminnesinformation och kulturmiljöregistret

Denna utbildning är en översiktlig presentation av roller och ansvar för fornminnesinformation inom kulturmiljöprocessen samt lagar och regelverk för detta. Den innehåller även en presentation av Kulturmiljöregistret och du får höra om några av de sammanhang där fornminnesinformationen kommer till användning i samhället.

Kursen tar cirka 35 minuter och är öppen för alla, men den är obligatorisk för dig som vill ansöka om behörighet som registrerare i Fornreg, Kulturmiljöregistrets registreringsverktyg.

Fornreg

Det här är en utbildning i registreringsverktyget Fornreg som i första hand riktar sig till dig som producerar och bearbetar fornminnesinformation i Kulturmiljöregistret. I utbildningen kommer du få kunskap om hur du ansöker om behörighet i Fornreg och vilka behörighetsroller som finns. Det finns instruktionsvideos för hur du administrerar arkeologiska uppdrag och deras resultat, samt hur du registrerar och redigerar information om fornlämningar med mera för externa registrerare och länsstyrelsens handläggare.

E-utbildningen tar cirka 35 minuter och är öppen för alla.

OBS! Utbildningen är lite föråldrad eftersom det skett mindre förändringar i gränssnittets utseende samt en del tillägg av funktionalitet sedan den togs fram.

Kontakt

Välkommen med dina frågor om utbildningar och om fornminnesinformation till fornsok@raa.se.