Utbildningar i Fornreg

På den här sidan samlar vi information om utbildningar i Fornreg och i den nya processen för fornminnesinformation samt utbildningar i praxisfrågor.

Planerade basutbildningar Fornreg hösten 2019

Utbildning i Fornreg och den arkeologiska processen för länsstyrelser och arkeologiska utförare

Utbildningarna motsvarar de utbildningar som hölls hösten 2018 och våren 2019 och riktar sig till dig som är yrkesverksam och tex arbetar som kulturmiljöhandläggare på en länsstyrelse och till dig som utför arkeologiska uppdrag. Utbildningen (2 dagar) är själva startskottet för dig att börja registrera lämningar och uppdrag i Fornreg.

Hösten 2019 erbjuder vi två tillfällen:

24-25 september

19-20 november

Utbildningarna kommer att hållas i Stockholm. Mer information om utbildningarna, inklusive hur och när man ska anmäla sig mm kommer under andra halvan av augusti.

Eventuella frågor skickas till fornsok@raa.se

Personuppgifter: Dina personuppgifter i samband med deltagande i utbildningarna hanterar vi i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och GDPR.

 

Utbildning i Fornreg och den arkeologiska processen för universiteten

Utbildningen riktar sig till de personer på universitetens arkeologiska institutioner som ansvarar för seminariegrävningar och forskningsundersökningar. En del i den nya processen är att registrering av fornminnesinformation i Kulturmiljöregistret (det nationella registret för bl.a. fornminnesinformation) ska göras vid källan, av den som gjort undersökningen/dokumentationen.

Utbildningen omfattar 2 dagar och kommer att hållas i Stockholm den 8-9 oktober.

Anmälan och eventuella frågor skickas till fornsok@raa.se

Anmälan ska vara inne senast 20 september. Vi återkommer med mer information t.ex. om tider och uppgifter om lokal.

Personuppgifter: Dina personuppgifter i samband med deltagande i utbildningarna hanterar vi i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och GDPR.

 

E-utbildningar

Här hittar du länkar till två e-utbildningar, en mer översiktlig och en specifikt om Fornreg som stöd till de lärarledda utbildningarna och som stöd när du arbetar med Fornreg på egen hand.

 • Fornminnesinformation och kulturmiljöregistret

  Denna utbildning är en översiktlig presentation av roller och ansvar för fornminnesinformation inom kulturmiljöprocessen samt lagar och regelverk för detta. Den innehåller även en presentation av Kulturmiljöregistret och du får höra om några av de sammanhang där fornminnesinformationen kommer till användning i samhället.

  Kursen tar cirka 35 minuter och är öppen för alla, men den är obligatorisk för dig som vill ansöka om behörighet som registrerare i Fornreg, Kulturmiljöregistrets registreringsverktyg.

  Klicka här för att registrera dig och gå kursen!

 • Fornreg

  Det här är en utbildning i registreringsverktyget Fornreg som i första hand riktar sig till dig som producerar och bearbetar fornminnesinformation i Kulturmiljöregistret. I utbildningen kommer du få kunskap om hur du ansöker om behörighet i Fornreg och vilka behörighetsroller som finns. Det finns instruktionsvideos för hur du administrerar arkeologiska uppdrag och deras resultat, samt hur du registrerar och redigerar information om fornlämningar med mera för externa registrerare och länsstyrelsens handläggare.

  Kursen tar cirka 35 minuter och är öppen för alla, men den är obligatorisk för dig som vill ansöka om behörighet som registrerare i Fornreg.

  Klicka här för att registrera dig och gå kursen!

Planerade praxisutbildningar 2019

Här kommer så småningom information om de praxisutbildningar som planeras till hösten 2019.

 

 

Välkommen med dina frågor om utbildningar och  om fornminnesinformation till fornsok@raa.se.

Genomförda basutbildningar i Fornreg

2019

5-6 februari 2019 – Göteborg – För arkeologiska utförare
12-13 februari 2019 -Lund – För arkeologiska utförare (fullbokad)
19-20 februari 2019 – Stockholm – För arkeologiska utförare (fullbokad)
5-6 mars 2019 – Stockholm – För arkeologiska utförare
12-13 mars 2019 – Stockholm – För arkeologiska utförare
26-27 mars 2019  Mölndal  För arkeologiska utförare
13-14 juni 2019 – Stockholm – För kulturmiljöhandläggare på länsstyrelsen

2018

Länsblock 1 (Stockholm, Värmland, Västmanland, Östergötland)
Vecka 36. För länsstyrelsernas kulturmiljöhandläggare: den 4 och 5 september i Stockholm.
Vecka 37. För arkeologiska utförare: Tillfälle 1: den 11-12 september i Stockholm.
Vecka 38. För arkeologiska utförare: Tillfälle 2: den 18-19 september i Stockholm.

Länsblock 2 (Dalarna, Halland, Norrbotten, Skåne, Södermanland, Örebro)
Vecka 40. För länsstyrelsernas kulturmiljöhandläggare: den 2 och 3 oktober i Stockholm.
Vecka 41. För arkeologiska utförare: Tillfälle 1: den 9-10 oktober i Stockholm.
Vecka 41: För arkeologiska utförare: Uppsamlingstillfälle blandade län: den 11-12 oktober i Stockholm.
Vecka 42. För arkeologiska utförare: Tillfälle 2: den 16-17 oktober i Stockholm.

Länsblock 3 (Blekinge, Gotland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Västra Götaland)
Vecka 43. För länsstyrelsernas kulturmiljöhandläggare: den 23 och 24 oktober i Göteborg.
Vecka 46. För arkeologiska utförare: den 13 och 14 november i Göteborg.

Länsblock 4 (Gävleborg, Jämtland, Uppsala, Västerbotten, Västernorrland)
Vecka 48. För länsstyrelsernas kulturmiljöhandläggare: den 27 och 28 november i Uppsala.
Vecka 49. För arkeologiska utförare: den 4 och 5 december i Uppsala.