Utbildningar i Fornreg

Här samlar vi information om utbildningar i Fornreg och i den nya processen för fornminnesinformation.

Basutbildningar 2020 

Basutbildningen i Fornreg och processen för fornminnesinformation riktar sig till dig som:

  • registrerar arkeologisk information vid en arkeologisk uppdragsverksamhet
  • är handläggare av fornlämningsärenden på länsstyrelser
  • är ansvarig för forskningsundersökningar och/eller seminariegrävningar på universitet.

Den består av två lärarledda dagar där du bland annat får lära dig att hantera uppdragsinformation och att registrera och publicera lämningar och arkivmaterial i de IT-stöd som Riksantikvarieämbetet tagit fram (Fornreg, Forndok och Fältreg). Fokus ligger dock på processen och Fornreg. Utbildningen är kostnadsfri.

Under hösten 2020 genomför vi 3 basutbildningar i Fornreg. Deadline för anmälan var 21 september och samtliga utbildningar är fullbokade. De genomförs som digitala utbildningar (videomöte) med ett maxantal på 10 personer.

Personuppgifter: I samband med att du deltar i våra utbildningar samlar vi in och behandlar vissa personuppgifter. Som användare har du rätt att få veta vilka av dina personuppgifter som Riksantikvarieämbetet behandlar. Mer information finns på raa.se/gdpr.

Basutbildningar 2021

Information om basutbildningar under 2021 kommer senare.

E-utbildningar

Här hittar du länkar till två e-utbildningar, en mer översiktlig och en specifikt om Fornreg som stöd till de lärarledda utbildningarna och som stöd när du arbetar med Fornreg på egen hand.

Fornminnesinformation och kulturmiljöregistret

Denna utbildning är en översiktlig presentation av roller och ansvar för fornminnesinformation inom kulturmiljöprocessen samt lagar och regelverk för detta. Den innehåller även en presentation av Kulturmiljöregistret och du får höra om några av de sammanhang där fornminnesinformationen kommer till användning i samhället.

Kursen tar cirka 35 minuter och är öppen för alla, men den är obligatorisk för dig som vill ansöka om behörighet som registrerare i Fornreg, Kulturmiljöregistrets registreringsverktyg.

Fornreg

Det här är en utbildning i registreringsverktyget Fornreg som i första hand riktar sig till dig som producerar och bearbetar fornminnesinformation i Kulturmiljöregistret. I utbildningen kommer du få kunskap om hur du ansöker om behörighet i Fornreg och vilka behörighetsroller som finns. Det finns instruktionsvideos för hur du administrerar arkeologiska uppdrag och deras resultat, samt hur du registrerar och redigerar information om fornlämningar med mera för externa registrerare och länsstyrelsens handläggare.

E-utbildningen tar cirka 35 minuter och är öppen för alla, men obligatorisk för dig som vill ansöka om behörighet som registrerare i Fornreg.

Praxisseminarium 2020

För dig som gått Fornregutbildning bjuder vi nu in till vidareutbildning med fokus på antikvarisk praxis under ett endagsseminarium i mars. Under dagen planerar vi att både ha informationspunkter och tillfällen för diskussion. Seminariet är gratis, men du bekostar resa och boende själv.

Praxisseminarierna 17 och 18 mars i Stockholm är inställda på plats och genomförs digitalt istället. Du som är anmäld dig har fått information via e-post om vad som gäller istället.

Kontakt

Välkommen med dina frågor om utbildningar och om fornminnesinformation till fornsok@raa.se.