Utbildningar i Fornreg

På den här sidan samlar vi information om utbildningar i Fornreg och i den nya processen för fornminnesinformation samt utbildningar i praxisfrågor.

Dessutom planeras och genomförs ytterligare utbildningar och informationsinsatser löpande från 2019 och framåt för dig som arbetar i andra sammanhang med fornminnesinformation så som till exempel kommuner, universitet- och högskolor, Skogsstyrelsen, Sjöfartsverket och andra externa registrerare och användare.

E-utbildningar

Här hittar du länkar till e-utbildningar, både översiktliga men också specifika som stöd till de lärarledda utbildningarna och som stöd när du arbetar med Fornreg på egen hand.

 • Fornminnesinformation och kulturmiljöregistret

  Denna utbildning är en översiktlig presentation av roller och ansvar för fornminnesinformation inom kulturmiljöprocessen samt lagar och regelverk för detta. Den innehåller även en presentation av Kulturmiljöregistret och du får höra om några av de sammanhang där fornminnesinformationen kommer till användning i samhället.

  Kursen är öppen för alla, men den är obligatorisk för dig som vill ansöka om behörighet som registrerare i Fornreg, Kulturmiljöregistrets registreringsverktyg.

  Klicka här för att registrera dig och gå kursen!

 • Fornreg

  Det här är en utbildning i registreringsverktyget Fornreg som i första hand riktar sig till dig som producerar och bearbetar fornminnesinformation i Kulturmiljöregistret. I utbildningen kommer du få kunskap om hur du ansöker om behörighet i Fornreg och vilka behörighetsroller som finns. Det finns instruktionsvideos för hur du administrerar arkeologiska uppdrag och deras resultat, samt hur du registrerar och redigerar information om fornlämningar med mera för externa registrerare och länsstyrelsens handläggare.

  Kursen är öppen för alla, men den är obligatorisk för dig som vill ansöka om behörighet som registrerare i Fornreg.

  Klicka här för att registrera dig och gå kursen!

Planerade praxisutbildningar 2019

Här kommer så småningom information om de praxisutbildningar som planeras till hösten 2019.

Planerade basutbildningar Fornreg 2019

Utbildningarna vänder sig till dig som är yrkesverksam och tex arbetar som kulturmiljöhandläggare på en länsstyrelse och till dig som utför arkeologiska uppdrag. Utbildningen är själva startskottet för dig att börja registrera lämningar och uppdrag i Fornreg.

Mejla fornsok@raa.se om du och din organisation behöver basutbildning i registreringsverktyget Fornreg.

Genomförda basutbildningar Fornreg 2019

5-6 februari 2019 – Göteborg – För arkeologiska utförare
12-13 februari 2019 -Lund – För arkeologiska utförare (fullbokad)
19-20 februari 2019 – Stockholm – För arkeologiska utförare (fullbokad)
5-6 mars 2019 – Stockholm – För arkeologiska utförare
12-13 mars 2019 – Stockholm – För arkeologiska utförare
2-3 april 2019 – Stockholm – För kulturmiljöhandläggare på länsstyrelsen

Genomförda basutbildningar Fornreg 2018

Utbildningarna vänder sig till dig som är yrkesverksam och tex arbetar som kulturmiljöhandläggare på en länsstyrelse och till dig som utför arkeologiska uppdrag. Utbildningen är själva startskottet för dig att börja registrera i Fornreg.

Länsblock 1 (Stockholm, Värmland, Västmanland, Östergötland)
Vecka 36. För länsstyrelsernas kulturmiljöhandläggare: den 4 och 5 september i Stockholm.
Vecka 37. För arkeologiska utförare: Tillfälle 1: den 11-12 september i Stockholm.
Vecka 38. För arkeologiska utförare: Tillfälle 2: den 18-19 september i Stockholm.

Länsblock 2 (Dalarna, Halland, Norrbotten, Skåne, Södermanland, Örebro)
Vecka 40. För länsstyrelsernas kulturmiljöhandläggare: den 2 och 3 oktober i Stockholm.
Vecka 41. För arkeologiska utförare: Tillfälle 1: den 9-10 oktober i Stockholm.
Vecka 41: För arkeologiska utförare: Uppsamlingstillfälle blandade län: den 11-12 oktober i Stockholm.
Vecka 42. För arkeologiska utförare: Tillfälle 2: den 16-17 oktober i Stockholm.

Länsblock 3 (Blekinge, Gotland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Västra Götaland)
Vecka 43. För länsstyrelsernas kulturmiljöhandläggare: den 23 och 24 oktober i Göteborg.
Vecka 46. För arkeologiska utförare: den 13 och 14 november i Göteborg.

Länsblock 4 (Gävleborg, Jämtland, Uppsala, Västerbotten, Västernorrland)
Vecka 48. För länsstyrelsernas kulturmiljöhandläggare: den 27 och 28 november i Uppsala.
Vecka 49. För arkeologiska utförare: den 4 och 5 december i Uppsala.

Personuppgifter: Dina personuppgifter i samband med deltagande i utbildningarna hanterar vi i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och GDPR.

 

Välkommen med dina frågor om utbildningar och  om fornminnesinformation till fornsok@raa.se.