Utbildningar i Fornreg

Här samlar vi information om utbildningar i Fornreg och i den nya processen för fornminnesinformation.

Basutbildningar 2021 

Basutbildningen i Fornreg och processen för fornminnesinformation riktar sig till dig som:

  • registrerar arkeologisk information vid en arkeologisk uppdragsverksamhet
  • är handläggare av fornlämningsärenden på länsstyrelser
  • är ansvarig för forskningsundersökningar och/eller seminariegrävningar på universitet.

Den består av två lärarledda dagar där du bland annat får lära dig att hantera uppdragsinformation och att registrera och publicera lämningar och arkivmaterial i de IT-stöd som Riksantikvarieämbetet tagit fram (Fornreg, Forndok och Fältreg). Fokus ligger dock på processen och Fornreg. Utbildningen är kostnadsfri.

Under våren 2021 genomfördes tre basutbildningar i Fornreg. Höstens basutbildningar kommer ges:

  • 12-13 oktober
  • 16-17 november

Vi planerar för att dessa utbildningar genomförs digitalt. Max 12 deltagare per tillfälle. Om behovet visar sig vara större så lägger vi eventuellt till ytterligare utbildningstillfällen.
Deadline för anmälan är 17 september. Anmälningar och frågor skickas till fornsok@raa.se.

Personuppgifter: I samband med att du deltar i våra utbildningar samlar vi in och behandlar vissa personuppgifter. Som användare har du rätt att få veta vilka av dina personuppgifter som Riksantikvarieämbetet behandlar. Mer information finns på raa.se/gdpr.

E-utbildning

Här hittar du länk till en e-utbildning om Fornreg som stöd till de lärarledda utbildningarna.

Fornminnesinformation och kulturmiljöregistret

Denna utbildning är en översiktlig presentation av roller och ansvar för fornminnesinformation inom kulturmiljöprocessen samt lagar och regelverk för detta. Den innehåller även en presentation av Kulturmiljöregistret och du får höra om några av de sammanhang där fornminnesinformationen kommer till användning i samhället.

Kursen tar cirka 35 minuter och är öppen för alla, men den är speciellt riktad till dig som vill ansöka om behörighet som registrerare i Fornreg, Kulturmiljöregistrets registreringsverktyg.

Kontakt

Välkommen med dina frågor om utbildningar och om fornminnesinformation till fornsok@raa.se.