Utvärdering av praxisseminarier

Tack för att du deltog i praxisseminarierna. 

Här kommer utvärderingen som vi är glada om du tar dig tid att fylla i. Den tar cirka 5–10 minuter att svara på. Först kommer fyra frågor som rör seminarierna. Därefter kommer ett avsnitt där du kan hjälpa oss att prioritera framtida utvecklingsinsatser. Du kan välja att vara anonym, men vill du, så får du gärna ange ditt namn och vilken organisation du kommer ifrån.

Utvärdering Praxisseminarier Fornreg 2020-03-17--18

Fält markerade med asterisk (*) är obligatoriska.
  • Så upplevde jag seminarierna

    Betygsätt frågorna där 1 är lägsta betyg och 6 är högsta betyg.
  • Här kan du lämna information eller synpunkter som kan vara viktig för oss att känna till. Lämna gärna även förslag till framtida former för praxisdiskussioner.
  • Vidareutvecklingsinsatser

  • Här kan du lämna ytterligare förslag för vidareutveckling som du anser bör prioriteras:

 

Tack för att du svarar! Dina synpunkter är viktiga för oss.

 

Personuppgifter: I samband med att du deltar i våra utbildningar och efterföljande utvärderingar samlar vi in och behandlar vissa personuppgifter. Som användare har du rätt att få veta vilka av dina personuppgifter som Riksantikvarieämbetet behandlar. Mer information finns på raa.se/gdpr.