Lättläst om Fornreg

Fornreg är webbsida
där inloggade som arbetar med arkeologi
kan lägga in och ändra information om fornlämningar i Sverige.

I Fornreg visas en karta som markerar platser i Sverige
där det finns spår av hur människor levde förr i tiden.
Spåren kan till exempel vara rester av gamla hus, åkrar, gravar eller skeppsvrak.
De kan vara flera hundra eller flera tusen år gamla.
De kan finnas på land eller i vattnet.

Många av platserna är skyddade av lagen.
Det betyder att de inte får förstöras eller ändras.
Det är viktigt att spåren finns kvar
så att vi kan lära oss hur människor levde i äldre tider.

Fornreg är också ett register som innehåller arkeologiska uppdrag.
Ett arkeologiskt uppdrag innehåller information
om vilka arkeologiska undersökningar som gjorts på en viss plats.

Det är Riksantikvarieämbetet som har hand om Fornreg.
Om du vill fråga något om Fornreg,
skicka e-post till fornsok@raa.se.