Upphovsrätt för innehållet i Fornreg

Här hittar du information om vilken information du kan vidareanvända och vilka regler som gäller för den.

Hänvisning till källan

Vid vidare spridning av information ur Fornreg bör källan och datum alltid anges, eftersom informationen uppdateras och förändras. Skriv alltså följande:

Fornreg, Riksantikvarieämbetet. ÅÅÅÅ-MM-DD

Bakgrundskartor ägs av Lantmäteriet

Bakgrundskartorna i Fornreg utgörs av den topografiska webbkartan och ortofoton. De får inte spridas utan medgivande från Lantmäteriet. Kontakta Lantmäteriet för tillstånd.

Bilder

Bilderna Fornreg kan ha olika upphovsrättsskydd.

  • Bilder som ägs av Riksantikvarieämbetet är fria att använda om man anger fotografens namn.
  • Bilder som ägs av annan institution kräver tillstånd från respektive institution för vidareanvändning.

Arbete med märkning av bilderna i Fornreg enligt licensmodellen Creative Commons (CC) pågår. Målet är att samtliga bilder ska kunna märkas med CCBY (fria att vidareanvända om du anger fotografens namn). Bilder som ingår i rapportering av arkeologiska undersökningar till Fornreg ska ha licensen Creative Commons BY eller Public Domain Mark. Läs mer om Creative Commons här.