Fornsök

fonrsok-banner-orange
Med Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök kan du få information om alla kända registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige, både på land och i vatten. Fornsök uppdateras dagligen med ny information.

Fornsök för alla

Informationen i Fornsök är sökbar för alla.

Yrkesanvändare och studenter kan ansöka om inloggning för att kunna göra datauttag. Den beskrivande informationen om varje lämning är identisk oavsett om man är inloggad eller inte.

Den publika versionen av Fornsök ska inte användas för att planera markingrepp. Vill du veta vad man får göra på en viss fastighet ska du kontakta länsstyrelsen i ditt län.

Fornsöks söksidaFoto: Fornsöks söksida (CC BY)
 

Dela sidan på