Amundtorp, gravfältAmundtorp, gravfältFoto: Jan Norrman . Bilden är beskuren. (CC BY)

Fastighetsägare

Viktigt att känna till

Som fastighetsägare har du skyldighet att ta reda på om det finns en fornlämning inom fastigheten innan du påbörjar en byggnation eller någon annan form av markingrepp. Därför bör du i god tid inhämta information genom att samråda med länsstyrelsen. Läs mer om Fornlämningar i planering och byggande.

I Fornsök finns information om fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar, och deras position och utbredning är markerade i kartan. Söktjänsten ger dig som fastighetsägare en indikation på om det finns fornlämningar på din fastighet. Den ska dock inte användas för att planera markingrepp, eftersom informationen om kända lämningar ständigt uppdateras. Dessutom kan felmarginalen på lämningarnas position vara upp till 20 meter.

Att söka i Fornsök

Det går inte att söka på fastighetsbeteckning i Fornsök. För att hitta din fastighet kan du zooma in i kartan genom att först klicka på verktyget Zooma kartan som finns i panelen mellan sökformuläret och kartbilden. Det symboliseras av en kvadrat med ett plus i ena kanten. När du zoomat in i kartan ser du fastighetsgränserna.

Du kan också söka på ort. Klicka på Kartinställningar i menyn längst upp. Under Positionera karta finns fältet Sök ort. Skriv in namnet på till exempel det traktnamn eller den ort, gård, sjö m.m. som du söker efter och klicka på Sök ort. Resultatet av sökningen ser du under Visa ort.

Registerutdrag från fastighetsregistret

Lämningarna i fornminnesinformationssystemet (FMIS) får sitt namn utifrån den socken lämningen ligger i och i utifrån den ordning den är registrerad. RAÄ Alunda 1:1 är alltså den första lämningen som är registrerad i Alunda socken i Uppland.

I registerutdrag från fastighetsregistret anges en kod som motsvarar lämningens identitet i FMIS. För Alunda 1:1 ser koden ut på följande sätt: 0203:0001:0001. Första siffran är sockennumret, andra siffran är löpnumret inom socknen och tredje siffran är ett undernummer.

Du kan själv ta reda på vilken lämning koden i registerutdraget syftar på genom att titta i Antikvarisk-topografiska arkivets förteckning över städer och socknar, kommun och län  Där hittar du namnet på socknar och deras koder i din kommun.

 

Dela sidan på