Bildstenar. Bunge 77:1.Bildstenar i Bunge friluftsmuseum. Bunge 77:1.Foto: Bengt A Lundberg. Bilden är beskuren. (Alla rättigheter förbehålles)

Nyheter

Nu har Projekt Klara startat

Målet för Projekt Klara är att FMIS ska vara uppdaterat och aktuellt. Tio personer arbetar med handläggning av arkeologiska ärenden och projektet beräknas pågå fram till andra halvan av 2017. Läs mer om Klara här.
(2016-04-01)

Höjddata i Fornsök

Nu visar vi Lantmäteriets höjddata i Fornsök i form av en skugg- respektive lutningsmodell. Kartskikten återfinns under kartinställningar i Fornsök. De hämtas från Lantmäteriet via Web Mapp Service (WMS) och utgörs av rasterbilder. Läs mer här! (2015-12-17)

Lämningstypslistan är uppdaterad

Dokumentet Lista med lämningstyper och rekommenderad antikvarisk bedömning (den så kallade Lämningstypslistan) finns i en ny uppdaterad version. (2014-07-04)

Dela sidan på