SigurdsristningenSigurdsristningen. Jäder 39:1.Foto: Pål-Nils Nilsson. Bilden är beskuren. (CC BY)

Yrkesanvändare

– av informationen i FMIS

Fornminnesinformationssystemet, FMIS, används bland annat av länsstyrelsen och kommuner i samband med kulturmiljövård och samhällsplanering. Det är också en viktig informationskälla för många andra yrkesgrupper, samt för fastighetsägare. Exempel på yrkesgrupper som använder fornminnesinformationen är arkeologer, skogsbruksföretag, arkitekter och mäklare. FMIS är också en källa för forskare och studenter.

Här kan du som yrkesanvändare får reda på hur du får tillgång till informationen i FMIS och hur den kan användas. Är du undersökande arkeolog hittar du information om hur du rapporterar resultaten till FMIS.

Snabblänkar:

Dela sidan på