RunkalenderRunkalenderFoto: Bengt A Lundberg. Bilden är beskuren. (CC BY)

Att använda informationen

Viktigt med korrekt fornminnesinformation

Det som registreras i FMIS är inte rättsligt bindande men det är viktigt att det som registreras ändå är korrekt och håller hög kvalitet. Det är särskilt viktigt eftersom Riksantikvarieämbetet har i uppdrag att förse fastighetsregistret med uppgifter om fornlämningar enligt 4 § i Förordning  (1988:1188) om kulturminnen m.m. Informationen i FMIS används dessutom som kunskapsunderlag i samband med samhällsplanering.

Använd gärna fornminnesinformationen

Det är tillåtet att använda och sprida fornminnesinformationen vidare.
Det finns dock några saker man bör tänka på. På följande sidor kan du läsa mer om hur informationen kan användas vad gäller bland annat upphovsrätt och datauttag.

Dela sidan på