Triberga borgTriberga borgFoto: Bengt A Lundberg. Bilden är beskuren. (CC BY)

Rapportering till FMIS

Informationen i FMIS rapporteras in:

  • efter slutförd arkeologisk utredning eller undersökning med KML-beslut
  • efter inventering
  • genom anmälningar via Länsstyrelsen, museer och arkeologiska företag.

Ärendena handläggs och registreras i FMIS av Riksantikvarieämbetet.
På följande sidor hittar du information om hur du rapporterar in information om forn- och kulturlämningar till FMIS.

Rapportering via FMIS-webbformulär och rapport

Efter slutförd undersökning ska en slutredovisnings skickas via FMIS-webbformulär till FMIS. Den ska efterföljas av en rapport innehållande basdokumentation av undersökningen.

För anmälningar om nya lämningar eller vid förändringar (till exempel skador) på redan registrerade lämningar används FMIS-webbformulär.

Extern registrering

Godkända registrerare för FMIS kan registrera in resultat av till exempel inventeringar direkt i FMIS. Läs mer här.

Fynd av nya lämningar eller föremål

Har du som privatperson hittat nya lämningar eller fynd ska du vända dig till din länsstyrelse. Läs mer här.

Dela sidan på