Seminarier

Seminarium om uppdragsarkeologi 2013

Den 4, 8 och 10 april 2013 anordnar Riksantikvariebetet seminarier i Växjö, Göteborg och Stockholm, som riktar sig till alla verksamma arkeologer inom uppdragsarkeologin.  Representanter från FMIS informar om hur redovisning av undersökningar till FMIS ska göras, samt talar om kvalitetssäkring av informationen i databasen. I anknytning till detta  informerar vi även om projektet DAP, den digitala arkeologiska produktionskedjan.

Presentationer

Nedan finns länkar till de powerpoint-presentationer som visas, exemplet på en ifylld slutredovisningsblankett samt en checklista för att komma ihåg vad som ska levereras till FMIS.

 

Registreringsseminariet 2011

Den 31:a mars 2011 hölls ett seminarium med fokus på registreringsproblematik och hur Riksantikvarieämbetet skall kunna erbjuda ett bättre stöd gentemot externa registrerare för FMIS. Vid seminariet deltog närmare 50 personer från olika myndigheter, organisationer och företag runt om i landet. Seminariet är det första som behandlar registreringsfrågor specifikt för FMIS och den goda uppslutningen visar att det finns ett behov av att fortsätta diskutera förbättringar och nya lösningar. Vi vill rikta ett varmt tack till alla som tog sig tid att komma.

Presentationer

Nedan finns länkar till de ppt-presentationer som visades vid seminariet samt anteckningar från diskussionerna:

Dela sidan på