Statistik 2016

Statistik till länsstyrelsernas årsredovisning

I pdf:erna nedan redovisas antal fornlämningar som fanns registrerade i respektive län den 13 december 2016 samt antalet fornlämningar som nyregistrerats under året. Vi har räknat varje huvudobjekt,  d.v.s. 1 gravfält räknas som 1 lämning. Om man söker antal lämningar i Fornsök räknas det på ett annat sätt. Vi rekommenderar att man redovisar statistiken enligt vår beräkning. Den blir då jämförbar från år till år. Att antalet registrerade fornlämningar har minskat i en del län sedan föregående år beror på att de undersökts och därmed förlorar sin status som fornlämning.

Frågor? Kontakta Fornsök

Fornlämningar, totalt (pdf)

Fornlämningar, nyregistrerade (pdf)

Dela sidan på