Ansöka om inloggning

Arbetar du med arkeologisk uppdragsverksamhet, kulturmiljövård, samhällsplanering eller inom andra yrken där fornminnesinformation är användbar kan du få inloggning till Fornsök.

Inloggning för yrkesanvändare

Informationen du får tillgång till som inloggad omfattar:

  • Administrativa uppgifter
  • Fastighetsbeteckningar
  • Historik

För att hämta ut datauttag behöver du inte vara inloggad i Fornsök. Du hittar dem under Ladda hem data i menyn längst upp i Fornsök.

Studenter

Du kan även få inloggning om du är anställd eller student på universitet och högskola. Är du student måste du bifoga ett intyg som visar att du är registrerad på relevant kurs. Användarkontot gäller i sex månader, men kan förlängas om ett nytt studieintyg skickas in till Fornsök support.

Privatpersoner och föreningar

Föreningar eller privatpersoner har inte tillgång till inloggning.

Ansök om att bli användare

För att få inloggning till Fornsök fyller du i ansökan och skriver under den. Användarnamn och lösenord är personliga och får inte spridas till andra.

Ansökan för att bli yrkesanvändare (pdf)

Skicka ansökan per post till:
Riksantikvarieämbetet
Informationsavdelningen
Fornsök
Box 1114
621 22 VISBY

Vi behandlar den så snart den inkommit och e-postar dina inloggningsuppgifter till dig.