Hjälp i Fornreg

Här finns manualer och hjälp för dig som ska registrera i Fornreg

Har du frågor är du välkommen att kontakta vår support fornsok@raa.se.

Driftstörningar under torsdag 7 juni

Under torsdag den 7 juni kommer vi att göra uppdateringar, vilket medför att systemet kan ligga nere under delar av dagen. Har ni möjlighet så vänta med att registrera nya uppdrag till på fredag den 8 juni.

Manualer för dig som vill ansöka om behörighet

Varje organisation måste registreras för att få en behörighet till systemet. Det är Riksantikvarieämbetet som godkänner organisationerna. Den första som ansöker om behörighet för en organisation blir automatiskt behörighetsadministratör för den organisationen. Den personen kan sedan ge fler personer inom organisationen administrationsbehörighet, samt behörighet att registrera uppdrag. Hur du gör kan du läsa i manualerna nedan.

Manualer för dig som vill registrera uppdrag

Manualerna nedan visar hur du registrerar information i Fornreg beroende på om du arbetar som handläggare på länsstyrelsen eller på en utförande organisation eller företag.

Vanliga frågor om piloten av DAP

Allt eftersom piloten av DAP pågår fångar vi upp frågor som vi besvara efterhand. Här hittar du svar på vanliga frågor.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
  • Kategorier: Arkeologi