Rapportering till FMIS

Du kan inte längre rapportera in resultat från arkeologiska utredningar, arkeologiska förundersökningar eller arkeologiska undersökningar via FMIS webbformulär. All registrering sker nu via Fornreg. För att du som yrkesverksam inom kulturmiljövården ska kunna registrera information i Fornreg krävs en personlig behörighet som är kopplad till en organisation.

Utbildning och behörighet

Mer information om vad som krävs för att kunna registrera information om arkeologiska uppdrag och lämningar finns på sidan om behörighet för Fornreg här.

Läs mer om Fornreg här.

Fynd av nya lämningar eller föremål

Har du som privatperson hittat nya lämningar eller fynd ska du vända dig till din länsstyrelse. Läs mer här hur du gör när du tror du hittat en lämning eller fynd.