Lättläst om Fornsök

Fornsök är ett register över platser i Sverige
där det finns spår av hur människor levde förr i tiden.
Spåren kan till exempel vara rester av gamla hus, åkrar, gravar eller skeppsvrak.
De kan vara flera hundra eller flera tusen år gamla.
De kan finnas på land eller i vattnet.

Många av platserna är skyddade av lagen.
Det betyder att de inte får förstöras eller ändras.
Det är viktigt att spåren finns kvar
så att vi kan lära oss hur människor levde i äldre tider.

I Fornsöks karta kan du till exempel söka efter
sådant som har hittats i närheten av där du bor.
Det är gratis att söka i Fornsök.

Det är Riksantikvarieämbetet som har hand om Fornsök.
Om du vill fråga något om Fornsök,
skicka e-post till fornsok@raa.se.