Geodata och datauttag

Här hittar du information om bland annat datauttag och metadata. Har du frågor är du välkommen att kontakta Fornsöks support.

Våra geodatatjänster för Kulturmiljöregistrets lämnings- och uppdragsinformation inklusive Web Map Service (WMS) för lämnings- och uppdragsinformation finns numera tillgängliga på Öppna data-portalen. Observera att arbetet med tjänsterna fortfarande pågår. Vi tar gärna emot synpunkter och felrapportering. Kontakta oss på fornsok@raa.se.

Är du yrkesanvändare finns även information om geodata och datauttag under Fornreg.

Till Öppna data-portalen

 

API (Application Programming Interface)

Via K-samsök kan du bygga egna söktjänster och appar på fornminnesinformationen. Läs mer här.

Geografiskt referenssystem

Sedan 2010 ligger all geodata i referenssystemet SWEREF 99 TM. Vid behov av data som ligger i lokala referenssystem (zonerna SWEREF 99 dd mm), får du som användare själv göra en transformation av datauttaget. Det kan du göra i de flesta moderna GIS-programvaror. För att transformera koordinater kan du använda Lantmäteriets koordinattransformation.

Geoobjekt

Lämningarna i Kulturmiljöregistret redovisas i kartbilden av ett geoobjekt i form av en punkt, en linje eller en yta. En lämning kan bestå av flera geoobjekt.

Flera lämningar av samma typ, eller flera lämningstyper som har ett kronologiskt och funktionellt samband, registreras vanligen som en yta. Ett exempel på det är ett gravfält som består av 30 stensättningar. Gravfältet registreras som en yta, men stensättningarna har däremot inga egna geometrier.