Direkt till Fornsök

Med Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök kan du få information om alla kända registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige, både på land och i vatten.

Observera att Fornsök berörs av höstens övergång i samband med arbetet för en ny process för fornminnesinformation. Med start augusti 2018 kommer all fornminnesinformation flyttas etappvis från Fornsök/ Fornminnesinformationssystemet (FMIS) till nya Fornreg/Kulturmiljöregistret (KMR). I dessa migreringsperioder kommer systemen vara låsta blockvis för nyregistreringar och informationen kommer då periodvis vara ouppdaterad. Läs mer när och hur det berör informationen i ditt län.

Direkt till Fornsök

Vill du läsa mer om Fornsök eller kontakta oss hittar du all information under Hitta information, Fornsök.

Informationen i Fornsök är sökbar för alla. Är du yrkesanvändare och student kan du ansöka om inloggning. Den beskrivande informationen om varje lämning är dock identisk oavsett om man är inloggad eller inte.

Den publika versionen av Fornsök ska inte användas för att planera markingrepp. Vill du veta vad man får göra på en viss fastighet ska du kontakta länsstyrelsen i ditt län.