Direkt till Fornsök

Med Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök kan du få information om alla kända registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige, både på land och i vatten. Informationen uppdateras dagligen.

Här kan du gå direkt in i Fornsök:

Till Fornsök

Vill du läsa mer om Fornsök eller kontakta oss hittar du all information under Hitta information, Fornsök.

Informationen i Fornsök är sökbar för alla. Är du yrkesanvändare och student kan du ansöka om inloggning. Den beskrivande informationen om varje lämning är dock identisk oavsett om man är inloggad eller inte.

Den publika versionen av Fornsök ska inte användas för att planera markingrepp. Vill du veta vad man får göra på en viss fastighet ska du kontakta länsstyrelsen i ditt län.

Driftsinformation

Vi har tyvärr fortfarande problem med bakgrundskartorna i Fornsök. Felsökning pågår och vi hoppas kunna åtgärda det så snart som möjligt.