Direkt till Fornsök

Med Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök kan du få information om alla kända registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige, både på land och i vatten. Informationen uppdateras dagligen.

Här kan du gå direkt in i Fornsök:

Till Fornsök

Vill du läsa mer om Fornsök eller kontakta oss hittar du all information under Hitta information, Fornsök.

Informationen i Fornsök är sökbar för alla. Är du yrkesanvändare och student kan du ansöka om inloggning. Den beskrivande informationen om varje lämning är dock identisk oavsett om man är inloggad eller inte.

Den publika versionen av Fornsök ska inte användas för att planera markingrepp. Vill du veta vad man får göra på en viss fastighet ska du kontakta länsstyrelsen i ditt län.

Driftinformation:

Registreringsstopp i FMIS den 5 april

Den 5 april gör vi en dataleverans till Lantmäteriets fastighetsregister. Detta medför att det under denna dag inte kommer vara möjligt att hämta ut data från FMIS eller registrera data i FMIS. Är du extern registrerare i FMIS så försök om möjligt att registrera dina sessioner senast den 4 april. Äldre sessioner kommer att kunna registreras efter den 5 april, men då är det mycket viktigt att registreringsdatumet i kvalitetsmärkningen motsvarar den dag som sessionen blir registrerad i FMIS.