Direkt till Kulturmiljöbild

Kulturmiljöbild, oftast kallad KMB, är Riksantikvarieämbetets bilddatabas där du fritt kan spara ned och använda tusentals bilder.

Här kan du gå direkt in i Kulturmiljöbild (KMB):

Till Kulturmiljöbild

Vill du läsa mer om Kulturmiljöbild hittar du mer information under Hitta information, Kulturmiljöbild men främst inne i själva söktjänsten.