Öppna data-portal

Här kan du ladda ned och få information om Riksantikvarieämbetets öppna data. Här tillgängliggörs framför allt geodata med tillhörande metadata. Datamängderna kan antingen laddas ned eller anropas via visningstjänster (WMS), för vissa datamängder finns även direktåtkomst via API.

Sidan är under konstruktion.