API

Platser har ett API (Application Programming Interface) som är öppet för alla att bygga lösningar på. Informationsinnehållet som skapas i Platser får fritt användas i andra tjänster.

Bilder som laddats upp i Platser är märkta med de villkor som gäller för vidareanvändning. Ett undantag från den fria användningen är de referensdata (Ortnamn och Adresser) från Lantmäteriet som finns i e-tjänsten Platser (och även är åtkomligt i Platsers API). Referensdatat ska användas för att knyta berättelse till plats. Annan användning av referensdatat är inte tillåten. För annan användning av referensdatat kontakta Lantmäteriet.

Här hittar du dokumentationen om Platsers API.