Om Platser

Vad är Minnen?

Minnen fungerar ungefär som Platser, det finns karta och fritextsök, och man kan ladda upp bilder till sin berättelse och kommentera andras. Minnen är utvecklad av ett icke kommersiellt museiägt IT-företag (KulturIT) och används av ett antal svenska och norska museer, däribland Nordiska museet, för att samla in och tillgängliggöra minnen och berättelser digitalt.

 

Varför flyttas informationen från Platser till Minnen?

Riksantikvarieämbetet kommer inte längre att förvalta någon teknisk plattform för digitala berättelser, utan kommer att samarbeta med Nordiska museet om innehållet. Flytten till minnen.se görs bland annat för att Nordiska museet genom sin IT-leverantör har bättre förutsättningar än Riksantikvarieämbetet att förvalta ett system för just berättelser. Alla tjänar på samverkan och samordning, inte minst när det gäller kultur och IT. Vi tror att ett samarbete med Nordiska museet blir utmärkt!

 

Vad innebär det här för dig som Platseranvändare?

Platser kommer att fungera precis som vanligt fram till flytten av informationen. Det som händer sedan är att vi kommer att flytta allt innehåll från Platser till Minnen. Platser stänger för redigering 1/6. Efter det kan du bara titta på materialet. Vill du inte att ditt material flyttas till minnen.se så har du alltså möjlighet att radera det fram till 1/6. Vi kommer att återkomma när vi har ett exakt datum för när materialet finns tillgängligt och redigeringsbart på minnen.se. Vi tar inte bort Platser förrän informationen finns tillgänglig på Minnen.

 

Mer information kommer till dig som är registrerad användare när det är dags!

Vi håller dig underrättad, och när det är dags mejlar vi ut uppgifter om hur du ska göra för att få tillgång till dina nya inloggningsuppgifter. Sen kommer du kunna fortsätta att redigera och lägga till material som vanligt.

Har du frågor och funderingar – hör av dig till platser@raa.se

 

Så här hanterar Riksantikvarieämbetet personuppgifter

 

Du har rätt att begära att få tillgång till dina personuppgifter, det vill säga att få veta om och i så fall i vilka sammanhang dina personuppgifter förekommer. Du har också rätt att begära rättelse eller radering av dina personuppgifter, begränsning av behandlingen och att göra invändningar. Du kan vända dig till Datainspektionen med klagomål över hanteringen av personuppgifter.

Du kan vända dig till dataskyddsombud@raa.se med frågor om Riksantikvarieämbetets personuppgiftsbehandling, och till dataskydd@nordiskamuseet.se för frågor om Nordiska museets personuppgiftsbehandling.

Här hittar du information om hur Riksantikvarieämbetet hanterar personuppgifter. Du hittar även information om behandling av personuppgifter på Platser.